Thanh tra tỉnh Thái Nguyên xin ý kiến về khiếu nại của ông Vũ Duy Tuấn

Cập nhật: 30/01/2019 20:54

(Thanh tra) - Vướng mắc trong việc giải quyết đơn của công dân Vũ Duy Tuấn, trú tại tổ 3, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã xin ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên xin ý kiến về khiếu nại của ông Vũ Duy Tuấn
Doanh nghiệp đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án đường Bắc Son kéo dài

Thanh tra tỉnh cho biết, đơn vị gặp vướng mắc trong việc xác định diện tích đất ở được thực hiện hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng của gia đình ông Vũ Duy Tuấn.

Dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Son kéo dài đoạn Km0+00 đến Km3+500 theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT tại địa phận phường Tân Thịnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên. Tổng số hộ dân có đất phải thu hồi là 537 hộ, tương ứng với diện tích 65ha, số tiền bồi thường, hỗ trợ ước tính 723,9 tỷ (toàn bộ các hộ có đất thu hồi được áp dụng Luật Đất đai 2013, hạn mức đất ở được tính theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh). 

Hiện nay cơ bản dự án đã thực hiện xong công tác hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng. Số hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là 503 hộ, số tiền là 681 tỷ đồng với diện tích 44ha. Số hộ đã nhất trí với phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền bồi thường là 32 hộ địa phận xã Phúc Xuân, do UBND TP Thái Nguyên đang chuẩn bị kinh phí để thực hiện bồi thường. 

Chỉ còn 2 hộ gia đình là ông Vũ Duy Tuấn và bà Văn Thị Hợi (là vợ ông Nguyễn Tử Năm, đã chết) địa phận phường Tân Thịnh không nhất trí với phương án bồi thường.

Ông Vũ Duy Tuấn có đơn khiếu nại, đề nghị thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 457/TTCP-C.II ngày 10/3/2009. 

Bà Văn Thị Hợi có đề nghị được áp dụng bồi thường như đối với hộ ông Vũ Duy Tuấn.

Theo rà soát của Thanh tra tỉnh, hộ ông Vũ Duy Tuấn hiện đang quản lý sử dụng 1.273,1 m2 đất từ trước năm 1980 và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại thửa số 23, bản đồ địa chính số 8 phường Tân Thịnh, ký hiệu thửa đất trên bản đồ ghi chữ “T” (theo quy định tại Quyết định số 719/1999/QĐ-ĐC ngày 30/12/1999 của Tổng cục Địa chính về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa chính, đây là ký hiệu loại đất ở).

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 2/2/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1233/QĐ-UB ngày 9/6/2003 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao đất thuộc phường Tân Thịnh và phường Quang Trung, TP Thái Nguyên cho Đại học Thái Nguyên để xây dựng tuyến đường vành đai của Đại học Thái Nguyên thì số hộ có đất bị thu hồi để xây dựng tuyến đường vành đai là 63 hộ. 

Trong đó, 61 hộ (đều là đất nông nghiệp) đã nhận tiền bồi thường, tiến hành bàn giao mặt bằng.  2 hộ ông Vũ Duy Tuấn và Nguyễn Tử Năm đã nhận 1 phần tiền bồi thường nhưng không nhất trí phương án bồi thường về diện tích đất ở. 

Ông Tuấn bị thu hồi 1.252,6m2 đất theo Quyết định số 88/QĐ-TTg thu hồi 200m2 đất thổ cư; Quyết định số 1233/QĐ-UB thu hồi 200m2 đất thổ cư và 852,6m2 đất vườn tạp. Tổng diện tích đất ở thu hồi là 400m2. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Tuấn là 290,8 triệu đồng. 

Ông Tuấn đã nhận tiền bồi thường của Đại học Thái Nguyên là 81,5 triệu đồng nhưng, sau đó không chấp hành các quyết định thu hồi đất của Thủ tướng và của UBND tỉnh, không bàn giao mặt bằng, có đơn khiếu nại liên quan đến quá trình thực hiện việc thu hồi đất, về hạn mức đất ở, giá đất bồi thường và tái định cư. 

Khiếu nại đã được UBND tỉnh Thái Nguyên giải quyết tại Quyết định số 3495/QĐ-UB ngày 20/11/2002 nhưng ông Tuấn không đồng ý vẫn tiếp tục khiếu nại lên Thanh tra Chính phủ.

Ngày 10/3/2009, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 457/TTCP-C.II về việc rà soát khiếu nại của một số hộ dân thuộc dự án Đại học Thái Nguyên. Trong đó có nội dung: “Đối với hai hộ ông Vũ Duy Tuấn và ông Nguyễn Tử Năm, UBND tỉnh Thái Nguyên giải quyết lại khiếu nại theo hướng: Tính toán bồi thường diện tích đất của hai hộ bị thu hồi thêm trên cơ sở hồ sơ địa chính và chính sách bồi thường áp dụng như các hộ thuộc dự án nhà điều hành, phù hợp với pháp luật đất đai và thực tế tại địa phương".

Đối với các hộ thuộc dự án nhà điều hành Đại học Thái Nguyên thì diện tích đất ở tối đa được bồi thường đối với những hộ chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 400m2. Do không có kinh phí để tiếp tục thực hiện dự án đường vành đai nên chủ đầu tư là Đại học Thái Nguyên đã có Công văn số 1012, Công văn số 1169 đề nghị các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xem xét và cho phép điều chỉnh quy hoạch cục bộ theo theo hướng không thu hồi đất tại vị trí thửa đất của hộ ông Vũ Duy Tuấn.

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 3485/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, hộ gia đình ông Vũ Duy Tuấn thuộc phạm vi quy hoạch của dự án.

Hộ ông Vũ Duy Tuấn sau nhiều lần được UBND TP Thái Nguyên tổ chức đối thoại, vận động, thuyết phục đã đồng ý và ký xác nhận việc thống kê, kiểm kê đất đai và tài sản trên đất với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Nguyên.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Nguyên lên phương án bồi thường cho hộ gia đình ông Vũ Duy Tuấn: Đất ở được công nhận tối đa là 150x5=750m2 (tương ứng với 5 lần hạn mức đất ở đối với các phường là 150m2), diện tích 523,1m2 còn lại là đất trồng cây lâu năm trong khuôn viên đất ở.

Tuy nhiên, ông Tuấn không nhất trí với phương án dự toán bồi thường hỗ trợ này.

Ông Tuấn đề nghị được công nhận 1.273,1m2 diện tích thu hồi của gia đình phải được xác định toàn bộ là đất ở vì tuy chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã sử dụng ổn định trước năm 1980 và bản đồ địa chính xác định toàn bộ thửa đất bị thu hồi là đất ở (ký hiệu chữ “T”) và theo Văn bản số 457/TTCP-C.II ngày 10/3/2009 của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên báo cáo Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chỉ đạo về việc thực hiện tính toán bồi thường diện tích đất bị thu hồi của gia đình ông Vũ Duy Tuấn.

Giang Thân

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica