Thanh tra tỉnh Hà Nam sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Cập nhật: 06/07/2018 11:01

(Thanh tra) - Ngày 6/7/2018, ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo thanh tra sở, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh Hà Nam sơ kết 6 tháng đầu năm 2018
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Long

 

Tập trung xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra

Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Mạnh Hùng cho biết, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 125 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và chuyên ngành đối với 2.787 tổ chức, cá nhân.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 11.854 tổ chức, cá nhân có sai phạm. Tổng số sai phạm là 9,4 tỷ đồng và 217.551m2 đất. Các sai phạm chủ yếu là lĩnh vực xây dựng cơ bản, kinh doanh xăng dầu, thương mại, các mặt hàng thực phẩm, an toàn thực phẩm, chăn nuôi thú y.

Trên cơ sở đó, cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử phạt vi phạm 7,4 tỷ đồng (đã nộp về ngân sách), xử lý 9.011m2 đất...

Riêng Thanh tra tỉnh thực hiện 14 cuộc thanh tra tại 29 đơn vị, trong đó có 6 cuộc từ kỳ trước chuyển sang, qua đó phát hiện 1,9 tỷ đồng và 19.501m2 đất sai phạm.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, cùng thời gian trên, ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam cũng tập trung rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lắp giữa kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành, Kiểm toán Nhà nước.

Thanh tra tỉnh thực hiện công khai số điện thoại lãnh đạo phụ trách và phòng nghiệp vụ để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các đơn vị tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh.

6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã đôn đốc 49 kết luận thanh tra. Kết quả xử lý về kinh tế của các cơ quan, đơn vị đã thực hiện thu hồi 273 triệu đồng, đạt 100%, xử lý 16 tập thể, đơn vị có liên quan. Qua đôn đốc, thực hiện kết luận sau thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực, những sai phạm cơ bản đã được xử lý.

Tiếp 2.676 lượt công dân

6 tháng đầu năm, tại Trụ sở Tiếp công dân các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 2.676 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Các cấp, ngành tiếp nhận 1.337 đơn thư các loại, trong đó có 107 đơn khiếu nại, 74 đơn tố cáo. Hiện, các cấp, ngành đã giải quyết 43/53 vụ việc thuộc thẩm quyền, trong đó 21 vụ khiếu nại, 22 vụ tố cáo, đạt tỷ lệ 81,1%. 

Bên cạnh đó, 2 vụ việc được giải quyết thông qua hoà giải, thuyết phục, công dân đã tự nguyện rút đơn.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Long

Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi tiền và trả lại quyền lợi cho 9 người, kiến nghị xử lý hành chính 3 người.

Ngoài ra, các sở, ngành, các huyện, thành phố đã giải quyết 212 vụ việc kiến nghị, phản ánh của công dân, có 59 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc báo cáo.

Ông Phạm Mạnh Hùng cho biết, trong thời gian vừa qua, tỉnh Hà Nam tiếp tục kiểm tra, rà soát  giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100 của Thanh tra Chính phủ và những vụ việc mới phát sinh, xử lý kịp thời số vụ việc khiếu kiện đông người. Tiếp tục duy trì 6 tổ công tác trực tiếp kiểm tra công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại 6 huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm, các cấp, ngành đã tổ chức 23 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo với 2.645 người tham dự, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm công chức, viên chức, nhân dân.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam đề nghị ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng đối tượng, nội dung, tiến độ đã được phê duyệt, đặc biệt quan tâm nâng cao hiệu quả, chất lượng các kết luận thanh tra. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thị Hải Yến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Long

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh cho rằng, cần đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết, tham mưu giải quyết xong 88% trở lên các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết và trên 85% các vụ việc đã có kết luận, quyết định giải quyết.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đồng thời có chiến lược truyền thông đúng đắn về tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: Đầu tư xây dựng đất đai, giải phóng mặt bằng... Tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hoàng Long

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica