Thanh tra Hòa Bình: Triển khai nhiệm vụ năm 2017

Cập nhật: 10/01/2017 16:24

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ngành Thanh tra tỉnh năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo.

Thanh tra Hòa Bình: Triển khai nhiệm vụ năm 2017
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Giang Thị Thúy, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết KNTC 2. Ảnh: HB

Năm 2016, toàn ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã thực hiện 414 cuộc thanh tra hành chính, kiểm tra chuyên ngành.

Trên lĩnh vực thanh tra hành chính, toàn ngành đã triển khai 133 cuộc, ban hành 131 kết luận. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về tiền là 9.924,88 triệu đồng. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 10 tập thể và 19 cá nhân có sai phạm. 

Riêng Thanh tra tỉnh ban hành 25 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm 5.674,3 triệu đồng, quyết định thu hồi 2.908,33 triệu; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí để chi trả chế độ kịp thời cho người lao động với số tiền 2.307,8 triệu đồng; yêu cầu các phòng giáo dục thực hiện nộp tiền bảo hiểm cho giáo viên mầm non được tuyển dụng theo Quyết định số 60/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 2,3 tỷ đồng…

Thanh tra chuyên ngành trong năm 2016 đã tiến hành 281 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện 1.222 vụ vi phạm, tiến hành lập 1.129 biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền với tổng số tiền là 7.183,9 triệu đồng đối với 1.176 trường hợp, buộc hạ tải 60,7 tấn hàng hóa các loại…

Toàn ngành đã đôn đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra, trong đó: Tổng số phải thu hồi là 5.773,57 triệu đồng. Số đã thu hồi trong năm 2016 là 4.532,79 triệu đồng (đạt 78,5%); số còn phải đôn đốc thu hồi là 1.240,78 triệu đồng. Đôn đốc xử lý 7 tập thể và 12 cá nhân có vi phạm.

Năm 2016, ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã tiếp 1.388 lượt công dân. Riêng Ban Tiếp công dân của tỉnh đã tiếp 258 đoàn với 410 lượt người, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 20 đoàn. Năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình không phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo (KN,TC).

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Chánh Thanh tra tỉnh trao giấy khen cho tập thể, cá nhân. Ảnh: HB

Tham mưu cho thủ trưởng đơn vị tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.231 lượt đơn. Trong đó có 40 vụ khiếu nại, 15 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. Xác minh xong 37 vụ việc khiếu nại, 12 vụ việc tố cáo; tiến hành xác minh và có văn bản trả lời 579/592 đơn kiến nghị, phản ánh. 

Năm 2017, ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra đã được thủ trưởng các cấp, các ngành phê duyệt. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng. 

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đôn đốc đối với hoạt động của các đoàn thanh tra; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận và xử lý sau thanh tra, phấn đấu thu hồi tiền và tài sản đạt 75% trở lên; kiên quyết xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, nhất là việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm được phát hiện qua thanh tra.

Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ KNTC, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết về KNTC đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%. Duy trì tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, theo rõi chặt chẽ tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh, không để phát sinh “điểm nóng” về KNTC; hạn chế công dân tập trung đông người lên tỉnh và Trung ương khiếu kiện.

Tại hội nghị, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã tổng kết phong trào thi đua khen thưởng ngành năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017. Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể và 47 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2016.

Hồng Bài

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica