Kon Tum:

Thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm gần 360 triệu đồng

Cập nhật: 21/03/2017 11:17

(Thanh tra)- Trong tháng 3/2017, ngành Thanh tra tỉnh Kon Tum triển khai 8 cuộc thanh tra hành chính. Đến nay, đã kết thúc 2 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản công; quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định của Nhà nước... Qua đó, phát hiện sai phạm hơn 359 triệu đồng, kiến nghị thu hồi về cho đơn vị trên 87 triệu đồng, yêu cầu hạch toán lại sổ sách kế toán theo quy định gần 67 triệu đồng, yêu cầu hoàn chỉnh chứng từ kế toán theo quy định trên 204 triệu đồng.

Đồng thời, trong tháng 3, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 52 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Nội dung tập trung vào những lĩnh vực như: Đất đai 26 đơn; bồi thường giải tỏa 4 đơn; chính sách xã hội 1 đơn; các lĩnh vực khác 21 đơn.

Sau khi xem xét, phân loại có 29 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng và đơn nặc danh, mạo danh. Số đơn thư này đã lưu, ban hành văn bản chuyển trả đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết.

Hoài Nhân

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica