Thanh tra công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng tại Khánh Hòa

Cập nhật: 12/06/2015 21:07

(Thanh tra) - Sáng ngày 11/6/2015, tại tỉnh Khánh Hòa, Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy đã chủ trì công bố Quyết định số 1386/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản công tại tỉnh Khánh Hòa.

Thanh tra công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng tại Khánh Hòa
Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy giao nhiệm vụ cho đoàn thanh tra. Ảnh: Hiền Anh

Đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tham dự buổi làm việc có ông Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã liên quan.

Đoàn Thanh tra có 5 thành viên, do ông Bùi Quang Ngà, Phó Cục trưởng Cục II làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2008 đến 31/12/2014 (trường hợp cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên); thời hạn thanh tra là 75 ngày, kể từ ngày công bố quyết định (không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Tổ Giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra (theo Quyết định Giám sát số 1458/QĐ-TTCP ngày 3/6/2015) có 3 thành viên, do ông Dương Văn Phấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo Thanh tra tỉnh được ủy quyền trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản công của tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã thay mặt tỉnh tiếp thu các quyết định của TTCP.

“Tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa về việc bố trí nhân sự, thời gian, các điều kiện vật chất khác để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đề nghị đoàn tạo điều kiện để các cơ quan của tỉnh được trao đổi, giải trình về những vấn đề liên quan trong lĩnh vực của đoàn thanh tra. Do các quy định của pháp luật vẫn còn bất cập, nhu cầu thu hút đầu tư trong điều kiện thực tiễn của địa phương có thể dẫn tới những thiếu sót, có sự vận dụng… mong được cơ quan thanh tra chia sẻ, xem xét thấu đáo, khách quan, nghiêm khắc. Đề nghị đoàn thanh tra kế thừa, xem xét kết quả mà các cơ quan thanh tra, kiểm tra khác đã làm, nhằm tiết kiệm thời gian, công sức cho các cơ quan đơn vị…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Vinh nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo đúng quyết định, kế hoạch, lịch trình, quá trình kiểm tra, xác minh phải khách quan, chính xác, đúng trọng tâm, trọng điểm; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan đơn vị được thanh tra...

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiến hành thanh tra tại UBND tỉnh, trực tiếp là các đầu mối: Văn phòng, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Cục Thuế; các huyện, thành phố: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa,  Diên Khánh, Vạn Ninh và các ban quản lý dự án, ban quản lý khu kinh tế của tỉnh. Đối với các đơn vị, đoàn không thanh tra trực tiếp, khi có yêu cầu cần có sự phối hợp tốt với đoàn thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung, tài liệu theo yêu cầu của đoàn, bố trí thời gian, nhân sự, phối hợp làm việc; cung cấp thông tin, vướng mắc cho tổ giám sát của TTCP nếu đoàn thanh tra thực hiện không đúng quy định. Đối với các nội dung đã được các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết luận thì đề nghị đoàn xem xét, kế thừa, không thanh tra, kiểm tra lại. Khi phát sinh các vấn đề khó khăn, vướng mắc thì phản hồi cho lãnh đạo TTCP cùng tháo gỡ.

 Đắc Xuyên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica