Thanh tra Chính phủ: Kiểm tra tại CTCP Vàng Lào Cai

Cập nhật: 06/07/2018 14:57

(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành quyết định kiểm tra, rà soát lại việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần (CTCP) Vàng Lào Cai, đánh giá hiệu quả của dự án và việc chấp hành quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch khoáng sản.

Thanh tra Chính phủ: Kiểm tra tại CTCP Vàng Lào Cai
Một lò khai thác ở mỏ vàng Minh Lương, Lào Cai . Ảnh: QT

Tổ công tác gồm 5 thành viên, do ông Vũ Đình Đông, Trưởng phòng 2, Cục I, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ làm việc với UBND tỉnh Lào Cai, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, CTCP Vàng Lào Cai và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan để kiểm tra, rà soát lại các nội dung: Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư; việc gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cho CTCP Vàng Lào Cai (mỏ vàng Minh Lương); kiểm tra, đánh giá hiệu quả của dự án; việc chấp hành quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch khoáng sản.

Thời hạn kiểm tra, rà soát là 15 ngày làm việc, kể từ khi công bố quyết định.

Trần Quý

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica