Thanh tra Bộ Xây dựng: Kiến nghị xử lý 1.120 tỷ đồng

Cập nhật: 02/01/2020 17:33

(Thanh tra) – Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, năm 2019, Thanh tra Bộ đã triển khai 46 đoàn thanh tra trong các lĩnh vực, trong đó 03 đoàn thanh tra đột xuất theo nhiệm vụ Thủ tướng giao và lãnh đạo Bộ yêu cầu (tại Trường Đại học Y; Ban Quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành Bộ Xây dựng và Bệnh viện Xây dựng).

Thanh tra Bộ Xây dựng: Kiến nghị xử lý 1.120 tỷ đồng
Một buổi tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Ảnh: TQ

Ban hành 61 kết luận thanh tra; Thanh tra Bộ Xây dựng đã kiến nghị, yêu cầu xử lý về kinh tế (bao gồm cả những kết luận thanh tra năm 2019 và các năm trước chuyển sang) tổng số tiền 1.120 tỷ đồng.

Ban hành 81 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4,4 tỷ đồng.

Kết quả xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành 47 quyết định thu hồi tiền, 58 văn bản đôn đốc yêu cầu thực hiện kết luận thanh tra, 34 văn bản đôn đốc yêu cầu thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Kết quả đã thực hiện kết luận thanh tra tổng số tiền là 1.122,4 tỷ đồng.

Thu hồi theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5,2 tỷ đồng (tổng số tiền xử phạt năm 2019 và các năm trước chuyển sang)

Việc xử lý hành chính, theo báo cáo của các đơn vị và qua công tác kiểm tra đã có 71 cá nhân và 55 tập thể tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm.

Vụ việc một số cán bộ Thanh tra Bộ vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài để tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, xây dựng lại đội ngũ cán bộ thanh tra (đã xử lý, chấm dứt hợp đồng với khoảng 100 hợp đồng lao động; rà soát, bổ sung các quy chế, quy trình công tác nội bộ, đã ban hành tiêu chí xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm). Hiện nay, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong năm 2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thanh tra Bộ cùng các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã thực hiện tiếp thường xuyên 117 lượt công dân, 04 đoàn đông người.

Tiếp nhận và xử lý 481 đơn, trong đó có 21 đơn thuộc thẩm quyền tương đương 10 vụ việc; 175 đơn không thuộc thẩm quyền tương đương 84 vụ việc. Kết quả đã giải quyết, 04 vụ việc thuộc thẩm quyền, 70 vụ việc không thuộc thẩm quyền (chuyển đơn, hướng dẫn đơn, lưu đơn), trong đó có những vụ việc từ kỳ trước chuyển sang và còn lại đang trong quá trình giải quyết.

Thanh tra Bộ ban hành theo thẩm quyền 196 văn bản liên quan đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân và tổ chức.

TQ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica