Hậu Giang:

Thanh tra bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của 20 doanh nghiệp

Cập nhật: 28/10/2014 20:50

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh vừa có Quyết định 1440 thành lập Đoàn Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với 20 doanh nghiệp trên địa bàn.

Đoàn Thanh tra do ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang làm Trưởng đoàn có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, người sử dụng lao động, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp.

Đoàn Thanh tra sẽ thanh tra việc đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, số lao động tham gia, tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, số lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương thực nhận của người lao động.

Thời kỳ thanh tra từ 1/10/2013 đến 31/7/2014. Trong trường hợp cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ thanh tra để có tính liên tục và kế thừa. Thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định. 

Phương Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica