An Giang:

Thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp

Cập nhật: 24/08/2016 21:51

(Thanh tra) – Tỉnh ủy An Giang vừa ra Quyết định số 191- QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Anh Kiệt - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban.

Thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp
Các cơ quan, ban, ngành tiếp người dân tỉnh An Giang

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc xử lý dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo thành lập Tổ Công tác, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, được quyền trưng dụng cán bộ chuyên môn thuộc các cơ quan ban ngành. 

Định kỳ hàng quý, Ban Chỉ đạo phải tổng hợp, báo cáo tiến độ xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng phức tạp để xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghiêm Lan

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica