Thái Nguyên: Thanh tra, kiểm tra gần 10.000 tổ chức, cá nhân

Cập nhật: 02/10/2018 12:45

(Thanh tra)- 9 tháng qua, toàn ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành 463 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó, thanh tra hành chính 77 cuộc; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 386 cuộc với 9.956 đơn vị, cá nhân, tổ chức được thanh tra, kiểm tra.

Qua đó phát hiện 1.198 cơ quan, tổ chức, cá nhân sai phạm với tổng số sai phạm về kinh tế  trên 21 tỷ đồng.

Kiến nghị xử lý về kinh tế  trên 21 tỷ đồng, trong đó, thu hồi trên 12 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán 4,1 tỷ đồng, bán tang vật tịch thu 725,2 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 4 tỷ đồng. Đã xử lý về kinh kế 17,7 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 12 kết luận thanh tra. Đã thu hồi về tài khoản tạm giữ chờ xử lý 2 tỷ đồng.

Cùng kỳ, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp 3.347 lượt người, tiếp nhận 2.263 đơn. Qua phân loại đã giải quyết 69/84 vụ việc khiếu nại, đạt 82,1%; 46/68 vụ tố cáo, đạt 67,6%.

Kết quả giải quyết khiếu nại đã khôi phục chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến cho 1 người với số tiền trợ cấp 1.799.000 đồng/tháng; thu hồi về ngân sách Nhà nước 57,7 triệu đồng, xử lý kỷ luật hình thức cách chức 1 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2018 đã được phê duyệt; thanh tra, kiểm tra đột xuất khi được cấp trên giao hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở; thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định.

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica