Thanh tra chuyên ngành GTVT:

Tập trung thanh tra, kiểm tra lĩnh vực được xã hội quan tâm

Cập nhật: 10/01/2017 08:18

(Thanh tra)- Đây là đánh giá của Chánh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Thanh Hà tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra ngành GTVT diễn ra ngày 9/1, tại Hà Nội.

Tập trung thanh tra, kiểm tra lĩnh vực được xã hội quan tâm
Một hoạt động thanh tra chuyên ngành GTVT. Ảnh: HO

Năm 2016, Tổng cục Đường bộ Việt  Nam, các cục chuyên ngành GTVT và thanh tra các sở GTVT đã thực hiện tổng số 135.759 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 136.023 vụ vi phạm với tổng số tiền 551 tỷ đồng.

Trong đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thanh tra các sở GTVT đã tiến hành 115.652 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính 124.613 vụ với trên 529 tỷ đồng, tạm giữ 744 ô tô. Lĩnh vực đạt được kết quả thanh tra đáng chú ý trong năm 2016, đó là đường thủy nội địa. Trong năm qua, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam và thanh tra các sở GTVT đã tiến hành 6.676 cuộc thanh tra, kiểm tra, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10.295 vụ việc vi phạm và phạt tiền trên 15 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động của 1.209 bến thủy và 814 phương tiện thủy nội địa.

Đối với lĩnh vực hàng hải, cũng có tới 12.244 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện. Trong đó 14 cuộc do Thanh tra Cục Hàng hải thực hiện và 12.230 cuộc do các cảng vụ hàng hải thực hiện. Qua đó, đã có 361 vụ việc vi phạm được xử phạt với gần 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra, lĩnh vực đường sắt, hàng không cũng lần lượt có 997 cuộc và 190 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành...

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà đánh giá: “Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành GTVT năm qua có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực nhạy cảm được dư luận và xã hội quan tâm như: Kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ; dự án BOT; hoạt động kinh doanh vận tải; quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; an toàn, an ninh, hàng hải, hàng không... Các cuộc thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề trên diện rộng được tăng cường. Chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng được tăng lên, các kiến nghị thanh tra mang tính khả thi cao. Cùng với đó, công tác theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định về xử lý thanh tra đã được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của công tác thanh tra, kiểm tra”.

Cũng theo ông Hà, năm 2017, hoạt động thanh tra chuyên ngành GTVT sẽ tiếp tục được duy trì, tập trung có trọng tâm, trọng điểm với từng lĩnh vực: Đường bộ, đường sắt, thủy nội địa, hàng hải, hàng không. Với mục tiêu trọng tâm, trong công tác xây dựng lực lượng “Liêm chính, chuyên nghiệp, kỷ cương”, trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc “Cụ thể, khẩn trương, kỷ cương, quyết liệt”, Thanh tra ngành GTVT tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hữu Oanh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica