Tập trung thanh tra chuyên đề chống thất thu ngân sách

Cập nhật: 07/01/2017 15:17

(Thanh tra)- Đó là khẳng định của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai Phan Đăng Toàn với PV Báo Thanh tra về kế hoạch công tác năm 2017 của Thanh tra tỉnh.

Tập trung thanh tra chuyên đề chống thất thu ngân sách
Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai Phan Đăng Toàn. Ảnh: TQ

Ông Toàn cho biết, theo kế hoạch đã được phê duyệt thì năm 2017, Thanh tra tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành 7 cuộc thanh tra hành chính, 3 cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng và 26 cuộc thanh tra chuyên đề (2 cuộc thanh tra chuyên đề về quản lý đất đai, chính sách; 3 cuộc thanh tra chuyên đề về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; 21 cuộc thanh tra chuyên đề chống thất thu ngân sách). Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh sẽ tập trung thanh tra chuyên đề chống thất thu ngân sách trong năm 2017.

+ Năm 2016, Thanh tra tỉnh đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Ông có thể chia sẻ về những kết quả này?

- Kết thúc năm 2016, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Công tác thanh tra hoàn thành đúng thời hạn kế hoạch do UBND tỉnh giao, kể cả các cuộc thanh tra đột xuất. 

Toàn ngành đã triển khai thực hiện 117 cuộc thanh tra; phát hiện sai phạm về kinh tế 13.278 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 8.502 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 4.776 triệu đồng; thu về ngân sách Nhà nước 7.251 triệu đồng, đạt 86%.

Ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 513 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Tổng số tiền xử phạt vi phạm 5.188 triệu đồng. Tổng số tiền vi phạm khác 3.821 triệu đồng; số tiền kiến nghị thu hồi 2.087 triệu đồng.

Riêng Thanh tra tỉnh triển khai 37 cuộc (theo kế hoạch 22 cuộc, đột xuất 15 cuộc), tăng 16 cuộc so với năm 2015. Phát hiện sai phạm về kinh tế 9.782 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 7.047 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 2.735 triệu đồng; đã thu về ngân sách Nhà nước 6.606 triệu đồng, đạt 94%.

Toàn tỉnh đã tiếp 3.373 lượt với 4.463 người đến khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh. Trong đó có 139 đoàn đông người (1.203 người). Tiếp nhận và xử lý 4.073 đơn thư, trong đó khiếu nại 971 đơn; tố cáo 231 đơn; kiến nghị, phản ánh, nặc danh 2.871 đơn. 

Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng đối với 11 sở ngành, huyện, thành phố với 84 đơn vị. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc.

+ “Điểm nhấn” trong thực hiện công tác năm 2016 là gì, thưa ông?

- Điểm nhấn trong năm 2016 của Thanh tra tỉnh Lào Cai, đó là Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiến hành 15 cuộc thanh tra đột xuất về lĩnh vực kinh tế và đất đai. Qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý hàng chục tỷ đồng, kiến nghị UBND tỉnh xử lý kỷ luật hành chính đối với các cá nhân, tập thể vi phạm về đất đai, nổi bật là một số cuộc thanh tra sau:

Cuộc thanh tra đột xuất tại dự án đường Quý Xa (huyện Văn Bàn) - Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng) do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Thanh tra tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân đã tự điều phối kinh phí để hai hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Văn Bàn, huyện Bảo Thắng chi trả chế độ bồi thường hỗ trợ tái định cư sai quy định tại Điều 5, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 với số tiền trên 52,2 tỷ đồng.  

Cuộc thanh tra đột xuất công tác giải phóng mặt bằng một số đự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc thu hồi, giải phóng mặt bằng, áp giá chi trả tiền bồi thường… Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở rà soát lại việc thống kê, áp giá bồi thường theo đúng quy định đối với các hộ được bồi thường chưa nhận tiền tại các dự án, trước khi tiếp tục chi trả;

Thanh tra tỉnh Lào Cai tham gia các buổi đối thoại. Ảnh: TQ

UBND TP Lào Cai hủy bỏ các quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường các trường hợp; đồng thời thu hồi, xử lý các quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tách thửa, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm…

Cuộc thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tình trạng cư trú của các hộ dân cư tại khu vực dự án hạ tầng kỹ thuật phía sau trụ sở khối II khu đô thị Lào Cai - Cam Đường đã phát hiện nhiều sai phạm. Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trong việc lập thẩm định việc thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mặt bằng phía sau trụ sở khối II ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 của UBND tỉnh Lào Cai; tham mưu đề xuất điều chỉnh quy hoạch này phù hợp với các quy định Nhà nước…

Với những thành tích đạt được trong năm 2016, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc thực thi công vụ.  

+ Xin cảm ơn ông!


Trần Quý (Thực hiện)
 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica