Tăng cường hoạt động thường xuyên trên Cổng Thông tin điện tử

Cập nhật: 24/08/2016 19:49

(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn tại buổi làm việc với Trung tâm Thông tin (TTTT) về công tác 8 tháng đầu năm và đánh giá thực trạng công tác hoạt động của Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) chiều ngày 24/8.

Tăng cường hoạt động thường xuyên trên Cổng Thông tin điện tử
Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn chỉ đạo cuộc họp với TTTT. Ảnh: TH

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc TTTT Nguyễn Đức Thắng cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2016, công tác chỉ đạo, lãnh đạo được thực hiện hợp lý, bám sát kế hoạch công tác, chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Duy trì hoạt động của Website TTCP, hệ điều hành tác nghiệp. Phân công phóng viên tác nghiệp, cập nhật thông tin, bài viết kịp thời phản ánh tình hình hoạt động của cơ quan, lãnh đạo TTCP và các vụ, cục, đơn vị trên các lĩnh vực công tác. Đăng tải kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, kết luận thanh tra, văn bản phối hợp công tác với các bộ, ngành, địa phương… phản ánh công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo TTCP, ngành Thanh tra và các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, phối hợp với Văn phòng TTCP trong quản lý cấu hình thiết bị, thống kê tài sản công nghệ thông tin (CNTT); duy trì hoạt động thường xuyên và đảm bảo an toàn bảo mật cho hạ tầng CNTT, đảm bảo dịch vụ CNTT và đường truyền luôn thông suốt, ổn định và tiến hành trực theo dõi, phân luồng đường truyền cung cấp dịch vụ, ngăn ngừa kịp thời các nguy cơ sự cố xảy ra. 

Triển khai hoạt động liên tục, thông suốt hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp, chủ động đào tạo hướng dẫn sử dụng và đào tạo sử dụng lại hệ thống cho thư ký lãnh đạo TTCP và các cán bộ, viên chức của các vụ, cục, đơn vị; tích cực duy trì hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo hệ thống thư điện tử TTCP hoạt động liên tục và ổn định, thực hiện nhanh chóng và thường xuyên việc hỗ trợ kỹ thuật. Đảm bảo hoạt động ổn định kỹ thuật và phần mềm Cổng TTĐT; xác định các nội dung về kỹ thuật cần thiết phải nâng cấp để phục vụ hoạt động an toàn và ổn định cho Cổng.

Công tác đảm bảo an toàn bảo mật thông tin TTCP năm 2016 được thực hiện có chất lượng. Các phiên Hội nghị truyền hình trực tuyến của cơ quan TTCP phục vụ giao ban hàng tháng và các hội nghị trực tuyến của TTCP được thực hiện tốt. Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thanh toán đường truyền internet của cơ quan TTCP; gia hạn bản quyền phần mềm diệt virus Mcafee Antivirus của cơ quan TTCP năm 2016; tổ chức rà soát, kiểm tra và nhắc nhở các đầu mối triển khai phần mềm xử lý đơn thư, KN, TC tại các đơn vị địa phương; khắc phục sự cố về phần mềm Tiếp dân và xử lý đơn thư tại Ban Tiếp công dân Trung ương; rà soát lại hệ thống điều hành tác nghiệp tại Văn phòng TTCP; triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC” theo tiến độ và kế hoạch đã đề ra…

Ngoài ra, việc phân công, phân nhiệm rõ ràng, khoa học tạo điều kiện để từng cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, phát huy được thế mạnh của từng cá nhân. Hiệu quả công việc từng bước được nâng cao, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong 8 tháng đầu năm theo Kế hoạch công tác năm 2016…

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: TH

Cũng tại buổi làm việc, Giám đốc TTTT đã báo cáo sơ bộ về thực hiện Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC”. Theo đó, đến nay các gói thầu đã thực hiện xong công tác bàn giao, lắp đặt, chạy thử, kiểm thử các nội dung trong hợp đồng đã ký theo đúng thiết kế thi công đã được phê duyệt và quy định của pháp luật. Hệ thống phần mềm “Cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC” hiện đã và đang được triển khai, tổ chức chạy thử, kiểm tra thử tại các đơn vị thuộc TTCP và các đơn vị địa phương như: Thanh tra Bộ Tài nguyên & Môi trường; Thanh tra Hà Nội; Ban Tiếp công dân Hà Nội. Căn cứ vào ý kiến đóng góp của các đơn vị, nhà thầu thi công đang gấp rút hoàn thiện phần mềm và dự thảo kế hoạch đào tạo, chuyển giao phần mềm.

Bàn về thực trạng hoạt động của Cổng TTĐT hiện nay, các đơn vị tham dự cuộc họp đều đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao các phầm mềm truyền thông như: Phần mềm Thủ tướng và Chính phủ giao; phần mềm theo dõi văn bản đi, văn bản đến; phần mềm điều hành tác nghiệp. 

Về các vấn đề này, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu các đơn vị phải quan tâm hoàn thiện, đảm bảo các công việc chuyên môn thông suốt, TTTT phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đường truyền thông suốt; Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp có nhiệm vụ nắm tình hình, theo dõi phần mềm; Văn phòng đôn đốc các việc bắn văn bản lên điện tử.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị, thành lập tổ giúp việc do Văn phòng TTCP chủ trì phối hợp với TTTT để rà soát, thuê nhà thầu, tư vấn để đánh giá rà soát lại tất cả các phần mềm tác nghiệp, đảm bảo yêu cầu. Hoàn thiện các nội dung này vào cuối tháng 8.

Đối với TTTT, Phó Tổng Thanh tra cũng yêu cầu, trong thời gian tới tiếp tục duy trì, quản lý hoạt động của Cổng TTĐT, bảo đảm nguồn thông tin chính xác, kịp thời về hoạt động của cơ quan TTCP và ngành Thanh tra tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng; duy trì cung cấp thông tin trên hệ điều hành tác nghiệp phục vụ cho công tác chuyên môn; tiếp tục phối hợp với các vụ, cục, đơn vị có liên quan để triển khai phương án tự chủ về tài chính, dự toán kinh phí hoạt động 2017 đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo chi thường xuyên; đề xuất bổ sung và hoàn thiện tổ chức và bộ máy của Trung tâm; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, quản trị, hành chính, văn thư, lưu trữ; tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, thúc đẩy ứng dụng CNTT vào hoạt động của TTTT.

Tăng cường duy trì hoạt động thường xuyên của Cổng TTĐT, hệ điều hành tác nghiệp TTCP, hệ thống phần mềm tiếp công dân, hệ thống thông tin báo cáo; hệ thống thư điện tử; đảm bảo tốt và hiệu quả hoạt động thường xuyên hội nghị truyền hình; tiếp tục triển khai hướng dẫn sử dụng lại phần mềm điều hành tác nghiệp cho các cán bộ, đơn vị thuộc TTCP nhằm đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thông qua hệ điều hành, tác nghiệp. Đảm bảo an toàn an ninh bảo mật mạng và một số phần mềm khác… Hoàn thành kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ.

Thái Hải


 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica