TP Thái Nguyên:

Tăng cường đối thoại trực tiếp của người đứng đầu trong giải quyết KN,TC

Cập nhật: 13/07/2018 06:23

(Thanh tra)- Đó là một trong những biện pháp được UBND TP Thái Nguyên áp dụng có hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC).

Ông Lê Quang Tiến, Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC trên địa bàn TP có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác tiếp công dân của UBND TP được thực hiện nghiêm túc và đi vào nề nếp. Ngoài thực hiện việc tiếp công dân định kỳ vào sáng thứ 6 hàng tuần và tiếp công dân đột xuất do công dân đăng ký thông qua Ban Tiếp công dân của TP, chủ tịch UBND TP, các phó chủ tịch UBND TP đã vận dụng linh hoạt trong công tác tiếp công dân như: Bố trí tiếp công dân ngay tại nơi cư trú của công dân; tiếp nhận các ý kiến KN,TC, đề nghị, phản ánh thông qua điện thoại, tin nhắn... Do đó, đơn KN, đơn đề nghị, phản ánh giảm so với cùng kỳ năm 2017 (đơn KN giảm 22,3%; đơn kiến nghị, phản ánh giảm 20,2%).

6 tháng đầu năm 2018, TP đã tiếp 187 lượt công dân, 207 người với 266 đơn, trong đó có 163 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, đã chuyển các cơ quan có thẩm quyền theo quy định; 103 đơn thuộc thẩm quyền của UBND TP. Đã giải quyết xong 83/103 đơn, đạt 80,6%.

Ông Tiến cho biết, các vụ việc KN,TC được giải quyết đúng thẩm quyền, đúng trình tự theo quy định của pháp luật. Một số vụ việc thông qua công tác đối thoại trực tiếp của người đứng đầu đã được giải quyết dứt điểm, hạn chế nhiều vụ việc KN, TC tiếp.

Tuy nhiên, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư vẫn còn những tồn tại, khó khăn như vẫn còn có vụ việc, một số phòng ban chuyên môn và UBND xã phường giải quyết chậm, không đảm bảo thời hạn theo quy định; một số vụ việc KN,TC đã được xem xét giải quyết đúng chính sách pháp luật, nhưng công dân vẫn gửi đơn đi nhiều cơ quan khác nhau.

Dự báo trong thời gian tới, TP tiếp tục triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội, theo đó dự báo đơn, thư vẫn phát sinh, Do vậy, UBND TP tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại với công dân, tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở địa phương để giải quyết KN,TC ngay từ cơ sở. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan làm tốt công tác đánh giá, dự báo tình hình để ngăn chặn việc khiếu kiện đông người.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thực hiện công khai, minh bạch và các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về công tác tiếp công dân; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền.

Một trong những biện pháp được UBND TP áp dụng là tăng cường đối thoại trực tiếp của người đứng đầu trong công tác giải quyết đơn thư KN,TC nhằm giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh; tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, chủ tịch UBND xã, phường trong công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xử lý nghiêm minh theo quy định những cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân; xử lý nghiêm minh những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về KN,TC.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica