Thanh tra tỉnh Bình Phước:

Sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đất đai

Cập nhật: 29/01/2019 19:28

(Thanh tra) - Tăng cường thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật công tác quản lý Nhà nước về đất đai, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm, những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp là những nội dung được triển khai tại hội nghị cán bộ, công chức năm 2019.

Sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đất đai
Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bình Phước và các đại biểu tại hội nghị

Thanh tra tỉnh Bình Phước sẽ triển khai các cuộc thanh tra hành chính tập trung vào các lĩnh vực như: Thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế;  thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai như: thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án sử dụng vốn đầu tư trung hạn... sẽ được tăng cường kiểm tra, xử lý theo quy định.

Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đồng bộ.

Chú trọng việc phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan thanh tra và Ban tiếp dân của UBND các cấp.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đối với các vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài sẽ kiểm tra, rà soát giải quyết triệt để theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Thanh tra Chính phủ.

Năm 2018, Thanh tra tỉnh Bình Phước tiếp nhận 77 đơn thư các loại, tham mưu và giải quyết đạt 100%, giám sát và đôn đốc việc thực hiện xử lý sau thanh tra trên địa bàn với tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước gần 2.5 tỷ đồng.

Đinh Mười

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica