Ra mắt Ban Tiếp công dân Trung ương

Cập nhật: 15/07/2014 10:03

(Thanh tra)- Hôm nay (15/7), tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố quyết định thành lập Ban Tiếp công dân Trung ương.

Theo kế hoạch, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cùng dự.

Luật Tiếp công dân được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014. Hoạt động tiếp công dân đã được cụ thể hóa thành luật là cơ sở pháp lý vững chắc tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để Luật Tiếp công dân được thực hiện có hiệu quả, ngày 14/7/2014, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh ký Quyết định số 1616/QĐ-TTCP thành lập Ban Tiếp công dân Trung ương, thay thế Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư quy định tại Điều 3, Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Nguyễn Dung

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica