Quảng Trị: Phát hiện 186 cá nhân, 47 tổ chức sai phạm

Cập nhật: 21/09/2018 19:59

(Thanh tra)- Quý III/2018, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành 27 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 36 đơn vị (15 cuộc từ quý II chuyển sang); kết thúc 14 cuộc thanh tra trực tiếp; đã ban hành kết luận 13 cuộc, phát hiện 18 đơn vị có sai phạm. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 1,6 tỷ đồng; kiến nghị khác hơn 438,2 triệu đồng. Đã thu hơn 2,5 tỷ đồng.

Các đơn vị thanh tra chuyên ngành đã triển khai 32 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (thành lập 23 đoàn; thanh tra độc lập 9 đoàn) đối với 394 cá nhân và 104 tổ chức. Qua thanh tra, kiểm tra các đơn vị, đã phát hiện 186 cá nhân và 47 tổ chức có sai phạm; ban hành 162 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Số tiền vi phạm là 189,6 triệu đồng; số tiền kiến nghị thu hồi hơn 17,7 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm là 922 triệu đồng. Tổng số tiền đã thu được là hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh cùng các cấp, ngành tham mưu lãnh đạo tỉnh, thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, với tổng số 264 lượt/290 người/262 vụ việc; tiếp nhận 340 đơn. Đã giải quyết được 4/19 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp. Các đơn còn lại đang được các cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lê Phương

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica