Quảng Ngãi: Tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 1.430 đơn vị

Cập nhật: 21/04/2017 07:22

(Thanh tra)- Quý I/2017, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 486 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.430 đơn vị. Qua đó, phát hiện 500 đơn vị có sai phạm với tổng số tiền trên 9,4 tỷ đồng; thu hồi nộp ngân sách hơn 6,1 tỷ đồng, cùng nhiều sai phạm khác; ban hành 388 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Quý I/2017, toàn tỉnh tiếp 1.203 tăng 42% so với cùng kỳ. Trong đó có 6 đoàn đông người giảm 40% về số lượt và giảm 25% về số vụ. Trong kỳ đã giải quyết 40/49 đơn khiếu nại.

Trong thời gian tới, toàn ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự, thủ tục quy định. Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra. 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành tập trung giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đúng quy định pháp luật; đảm bảo chất lượng và thời gian; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ thanh tra, tiếp công dân nhằm xử lý tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới. 

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica