Đồng Tháp:

Qua thanh tra hành chính, phát hiện 51 đơn vị có sai phạm

Cập nhật: 28/09/2019 11:24

(Thanh tra) – Trong 9 tháng đầu năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh Đồng Tháp triển khai 64 cuộc thanh tra hành chính tại 109 đơn vị, đã ban hành 44 kết luận.

Qua thanh tra hành chính, phát hiện 51 đơn vị có sai phạm
Đồng Tháp kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm phát hiện qua thanh tra. Ảnh: CN

Qua công tác thanh tra, ngành Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện 51 đơn vị có sai phạm; kiến nghị thu hồi hơn 7,8 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 6 tổ chức và 11 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.

Các sở, ngành của tỉnh cũng tiến hành 174 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 11.250 tổ chức, cá nhân. Qua đó, đã phát hiện 1.758 tổ chức, cá nhân có vi phạm; ban hành 552 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh, các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp từ khi xây dựng kế hoạch, nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp.

Đến nay, các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh chồng chéo về đối tượng, nội dung thanh tra giữa các sở, ngành và UBND cấp huyện, đặc biệt là hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Theo ông Dương Hồng Lạc, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, bên cạnh kết quả đạt được, trong thời gian qua, một số đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra còn chưa đảm bảo yêu cầu về đối tượng thanh tra.

Một vài kết luận thanh tra chưa nêu rõ đối tượng, nguyên nhân hạn chế, cũng như kiến nghị biện pháp xử lý trách nhiệm chưa nghiêm, chưa phù hợp với mức độ vi phạm; việc thực hiện giám sát hoạt động đoàn thanh tra một số nơi còn mang tính hình thức...

Chánh Thanh tra Dương Hồng Lạc cho biết: Từ nay đến cuối năm, ngành Thanh tra Đồng Tháp sẽ tăng cường công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, đảm bảo khách quan, kịp thời; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm phát hiện qua thanh tra, nhất là các vụ việc có dấu hiệu hình sự liên quan đến hành vi tham nhũng.

Cảnh Nhật

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica