Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam:

Phổ biến Hiếp pháp và Luật Tiếp công dân

Cập nhật: 27/10/2014 16:22

(Thanh tra) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam vừa phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và Luật Tiếp công dân.

 Phổ biến Hiếp pháp và Luật Tiếp công dân
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HNA
Cùng với đó là phổ biến nội dung Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc sở.

Thông qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và bảo vệ, chấp hành pháp luật về Hiến pháp; Luật Tiếp công dân; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công việc.

Hoàng Ngọc Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica