Bến Tre:

Phát huy tinh thần Đồng Khởi mới trong phòng, chống tham nhũng

Cập nhật: 21/04/2017 14:33

(Thanh tra) - Đây là một trong nhiều nội dung chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Phan Văn Sáu, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại buổi làm việc ngày 21/4 với lãnh đạo tỉnh Bến Tre, về kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.

Phát huy tinh thần Đồng Khởi mới trong phòng, chống tham nhũng
Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu chủ trì buổi làm việc. Ảnh: GT

Quyết tâm chống tham nhũng

Phát biểu định hướng buổi làm việc, Tổng TTCP Phan Văn Sáu đề nghị lãnh đạo Bến Tre cần đi sâu phân tích kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng, trong đó có việc thực hiện kết luận của Đoàn Công tác số 4 - Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách PCTN sẽ được Đoàn Công tác của TTCP ghi nhận để tổng hợp, kiến nghị cho Chính phủ. 

Với tư cách là thành viên Chính phủ, tại buổi làm việc này, Tổng TTCP cũng quan tâm đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội, mà trọng tâm là công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC), PCTN trong điều kiện đặc thù của địa phương. Những cách làm hay, mô hình hiệu quả cần được đánh giá, tổng kết để kiến nghị về cơ chế chính sách chung, các vấn đề còn bất cập, xung đột với pháp luật cũng cần được ghi nhận.

Tổng TTCP Phan Văn Sáu phát biểu định hướng buổi làm việc. Ảnh: Giang Tuấn

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, và PCTN. 

Với sự nỗ lực của địa phương, sự quan tâm giúp đỡ của nhiều bộ, ngành, đặc biệt là TTCP, chất lượng tiếp công dân, hiệu quả giải quyết KN, TC từng bước đã được nâng cao, công tác thanh tra đã bảo đảm tiến độ, niềm tin của nhân dân về PCTN được nâng lên khi nhiều vụ việc được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Nhiều tin báo, tố giác về tham nhũng được sử dụng hiệu quả trong thực tế, công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng với nhiều hình thức sinh động. 

Đối với kết luận của Đoàn Công tác số 4, với tinh thần công tâm, khách quan, các cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre đã thực hiện nghiêm túc việc xử lý các sai phạm tại: Bộ Chỉ huy Quân sự, dự án nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai, Sở Tài chính; cũng như rà soát lại 42 kết luận thanh tra đã ban hành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã chỉ đạo việc thực hiện nghiêm các kết luận của TTCP, của Kiểm toán Nhà nước, cũng như đã kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng chưa tuân thủ đúng quy định về PCTN hoặc thực hiện còn hình thức; hiệu quả phát hiện tham nhũng sau thanh tra chưa cao do người đứng đầu một số đơn vị chưa nghiêm túc. Một số vụ việc sai phạm về tài chính tại các công trình xây dựng chưa có cơ chế xử lý phù hợp, phần lớn các vụ việc đều phát hiện qua thông tin báo chí, trong khi cơ chế kiểm soát nội bộ chưa được phát huy. 

UBND tỉnh Bến Tre đã kiến nghị với Tổng Thanh tra và các cơ quan Trung ương nghiên cứu bổ sung, sửa đổi quy định về PCTN; trong đó, có cơ quan chuyên trách, cơ chế nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Phân tích, đánh giá về hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, Cục trưởng Cục IV Phạm Trọng Đạt khẳng định bộ công cụ mới với 4 tiêu chí đã phù hợp điều kiện 63 tỉnh thành. Riêng tỉnh Bến Tre đã triển khai kịp thời và nghiêm túc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tính minh bạch được bảo đảm. Tuy nhiên, tỉnh Bến Tre cần chú ý nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, công tác đôn đốc, theo dõi các vụ việc tham nhũng sau khi đã chuyển cho cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan công tố, phải xử lý hành vi cụ thể, có trách nhiệm người đứng đầu trên cơ sở tuân thủ giải pháp phòng ngừa tham nhũng, cũng như thu hồi tài sản tham nhũng sau thanh tra, kê khai tài sản, làm rõ tính trung thực của tài sản được kê khai, cũng như bảo đảm nhân sự cho cơ quan có chức năng PCTN.

Nâng cao chất lượng thanh tra

Nhận xét về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC của tỉnh Bến Tre, có đối chiếu với kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Cục trưởng Cục III Võ Văn Đồng cho rằng: Tỷ lệ phát hiện sai phạm trong thanh tra là 80% nhưng tỷ lệ thu hồi tài sản cho ngân sách mới chỉ đạt 30%, mức độ xử lý sai phạm vẫn chủ yếu dừng lại ở mức phê bình. Phần lớn đơn KNTC thuộc thẩm quyền chưa được làm rõ để giải quyết đúng pháp luật. Công tác thanh tra trách nhiệm chưa làm rõ được trách nhiệm người đứng đầu, dễ phát sinh hiện tượng khiếu nại vượt cấp. Hiện tượng tiếp tố, tiếp khiếu sau khi UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định giải quyết lần 2 cũng cần được quan tâm xử lý khi tâm lý công dân không còn tin tưởng vào các cơ quan chức năng địa phương đối với khiếu nại đòi lại đất cũ. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc để có đường hướng xử lý phù hợp theo đúng hướng dẫn nghiệp vụ của TTCP.

Cục trưởng Cục III Võ Văn Đồng phát biểu ý kiến. Ảnh: Giang Tuấn

Cho ý kiến về việc thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2016 và 2017 của tỉnh Bến Tre, cũng như một số vấn đề khác, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Kế hoạch, Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh đề nghị dù số cuộc thanh tra ít nhưng sai phạm phát hiện nhiều nên cần bảo đảm tỷ lệ thu hồi sau thanh tra. Kế hoạch thanh tra phải bảo đảm cân đối về nhân lực, thời gian, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát kế hoạch của TTCP, với tiêu chí hạn chế hiện tượng chồng chéo, dễ phát sinh phản ứng tiêu cực của đối tượng thanh tra, hoặc xung đột với thanh tra chuyên ngành. Kết quả hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC phải được báo cáo kịp thời để TTCP tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ.

Đại diện Ban Tiếp công dân Trung ương cũng phân tích về nội dung khiếu nại của công dân về cấp quyền sử dụng đất, đòi lại đất tập đoàn tại một số xã thuộc huyện Ba Tri với nhiều vấn đề còn ý kiến so sánh của người dân về diện tích, hiện trạng sử dụng đất. Một số nội dung phát sinh đã được Ban Tiếp công dân Trung ương có văn bản chuyển về để địa phương xem xét theo thẩm quyền. Hiện tượng công dân huyện Ba Tri đi tiếp khiếu thành đoàn đông người với nhiều kiến nghị về chính sách cần được rà soát, kiểm tra để hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp, phức tạp.

Nói rõ về một số vấn đề có liên quan đến kết luận của Đoàn Công tác số 4, đại diện Ban Nội chính Trung ương cho rằng địa phương đã có sự quan tâm chỉ đạo, đôn đốc giải quyết các kiến nghị về vụ việc tham nhũng sau khi đã chuyển cho cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan công tố. Hiện tượng cán bộ chưa thực hiện nghiêm trách nhiệm xử lý sai phạm liên quan đến tham nhũng sau khi thanh tra, giải quyết tố cáo là điều đáng lưu ý để nâng cao chất lượng PCTN của tỉnh Bến Tre. Phải có chương trình rà soát các kết luận thanh tra, vì thanh tra là đầu vào quan trọng để có thể phát hiện tham nhũng, tiêu cực, cũng như phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn nhằm bảo đảm tiến độ điều tra, truy tố, xét xử.

 Sự vào cuộc của hệ thống chính trị

Khẳng định quyết tâm chính trị trong PCTN, cũng như nâng cao chất lượng thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi cho rằng, các quy chế phối hợp đã được duy trì với tiêu chí phân công, phân nhiệm giữa các cơ quan: Thanh tra, nội chính, công an, tòa án, kiểm soát, thi hành án; việc xử lý các vụ việc tham nhũng đã được Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre triển khai nghiêm túc. 

Ngay sau buổi làm việc này, lãnh đạo tỉnh Bến Tre sẽ có kế hoạch triển khai ý kiến của TTCP và tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kết luận của Đoàn Công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Trong điều kiện cụ thể, lãnh đạo tỉnh Bến Tre sẽ cân đối biên chế cho hoạt động của ngành Thanh tra để bảo đảm hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Giang Tuấn

Một số cơ quan Khối Nội chính của tỉnh Bến Tre cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến việc hình thành cơ quan chuyên trách PCTN thay cho mô hình tản quyền với 6 cơ quan chuyên môn như hiện nay. Trong thời gian chờ đợi chủ trương của Bộ Chính trị, có thể tạo điều kiện để thành lập cơ quan chuyên trách tại cấp địa phương như mô hình của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Các Bộ, Ngành cần hướng dẫn cơ chế xử lý trách nhiệm người đứng đầu với hành lang pháp lý cụ thể, rõ ràng để địa phương thuận lợi trong thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu đã ghi nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre, xứng đáng với quê hương cách mạng Đồng Khởi; đặc biệt là hiệu quả thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN mà tỉnh đã đạt được trong năm 2016 và quý I/2017.

Về định hướng trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đúng các Nghị quyết của Chính phủ. Trong đó, chú ý đến phát triển bền vững và bảo vệ môi trường với phương châm hạn chế thu hút các dự án có nguy cơ phát thải cao, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm sau bài học từ sự cố môi trường biển tại miền Trung.

Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre. Ảnh: Giang Tuấn

Tổng Thanh tra mong muốn địa phương phát huy tinh thần Đồng Khởi mới, bảo đảm minh bạch, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục hạn chế trong việc điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản của đối tượng tham nhũng năm 2016 để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác này trong năm 2017. Trong đó, phải tập trung thực hiện kết luận của Đoàn Công tác số 4 về các vụ án tham nhũng. Ngoài ra, các cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre cần đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng để cộng đồng hiểu rằng tham nhũng là nguyên nhân chính làm chậm tốc độ phát triển của đất nước, là nguy cơ ảnh hưởng đến tồn vong của chế độ.

Tổng Thanh tra lưu ý với điều kiện đặc thù, lãnh đạo tỉnh Bến Tre cần chủ động thiết lập cơ chế xử lý thông tin phát hiện tham nhũng từ thông tin của người dân, báo chí, để các cơ quan chức năng xử lý với biện pháp phù hợp. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu với tinh thần thực hiện nghiêm Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị, trên cơ sở phối hợp tốt giữa các cơ quan chuyên trách, hạn chế hiện tượng thanh tra xong chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra nhưng sau đó vụ việc lại chìm vào im lặng. Để làm tốt điều này, cả hệ thống chính trị của địa phương phải vào cuộc với tinh thần bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Đối với công tác thanh tra, phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát hướng dẫn của TTCP; quan tâm về thanh tra quản lý, sử dụng đất của nông lâm trường trên cơ sở bổ sung thêm nhân lực cho Thanh tra tỉnh Bến Tre. Khi xây dựng kế hoạch công tác, cần hướng dẫn thanh tra chuyên ngành thực hiện đúng kế hoạch được phê duyệt trên cơ sở phối hợp giữa các cơ quan chức năng để hạn chế hiện tượng chồng chéo trong thanh tra. Phải đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố. 

Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu cũng yêu cầu Thanh tra tỉnh Bến Tre phối hợp cùng các cục, vụ của TTCP tham mưu phương án hợp lý nhằm sớm xử lý dứt điểm các vụ việc KNTC theo Kế hoạch 2100, những vụ việc tiếp khiếu, tiếp tố cũng phải có đối sách phù hợp.

Tất cả những kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Bến Tre, ý kiến của một số cơ quan chuyên môn liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của TTCP đã được Tổng Thanh tra ghi nhận và giao cho Vụ Tài chính, Kế hoạch, Tổng hợp nghiên cứu kỹ để có định hướng, hướng dẫn phù hợp. 

Những kiến nghị khác cũng sẽ được Đoàn Công tác tiếp thu để báo cáo, kiến nghị với các bộ, ngành và Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu thăm Thanh tra tỉnh Bến Tre. Ảnh: Giang Tuấn

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng đã tiếp thu toàn bộ kết luận của Tổng Thanh tra và sẽ triển khai thực hiện ngay trong những ngày tới. 

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre cũng mong muốn các cục, vụ của TTCP tiếp tục hỗ trợ địa phương để thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN.

Nhân chuyến công tác này, Tổng Thanh tra và Đoàn Công tác của TTCP đã đến thăm và làm việc với Thanh tra tỉnh Bến Tre. 

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Thanh tra tỉnh Bến Tre trên nhiều mặt công tác, những khó khăn về biên chế, cơ chế xử lý sau thanh tra, Tổng Thanh tra đã biểu dương tinh thần vượt khó của cán bộ, công chức ngành Thanh tra Bến Tre trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời, thông báo một số chủ trương mới liên quan đến chiến lược phát triển của ngành Thanh tra.

Ngọc Giang - Chu Tuấn


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica