Ninh Bình:

Phát hiện sai phạm về kinh tế trên 19,7 tỷ đồng

Cập nhật: 29/10/2014 07:24

(Thanh tra)- Trong tháng 10/2014, toàn ngành Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã tiến hành 51 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 155 đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền trên 19,7 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, toàn tỉnh Ninh Bình đã tiếp 279 lượt công dân, tiếp nhận 4 đơn thư...

Thời gian tới, Thanh tra tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo các tổ chức thanh tra tập trung tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu tố thuộc thẩm quyền, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ… 

Nguyễn Trường

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica