Thanh tra ngành LĐ - TB&XH:

Phát hiện 25 cán bộ thực hiện sai chính sách xã hội

Cập nhật: 11/01/2019 17:07

(Thanh tra)- Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TB&XH) Nguyễn Tiến Tùng cho biết, năm 2018, Thanh tra ngành LĐ - TB&XH đã triển khai 6.979 cuộc thanh tra. Qua đó, ban hành 41.446 kiến nghị; 1.076 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 32,2 tỷ đồng.

Đồng thời, kiến nghị cắt, thu hồi số tiền sai phạm gần 188 tỷ đồng; phát hiện 25 cán bộ thực hiện sai chính sách, quy định của pháp luật; kiến nghị thu hồi 1 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 1 giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Trong năm 2018, Thanh tra Bộ đã triển khai 8 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính. Trong đó, có 7 cuộc theo kế hoạch và 1 cuộc đột xuất. Qua thanh tra, đã ban hành 107 kiến nghị yêu cầu các đơn vị thực hiện; thu hồi 484 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước và Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Tiến hành 566 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; ban hành 4.259 kiến nghị, 100 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 8 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 175,3 tỷ  đồng.

Thiếu sót chủ yếu được phát hiện tập trung vào một số nội dung như: Ký hợp đồng lao động với người lao động để làm công việc như công chức, viên chức; mua sắm tài sản sai hình thức đấu thầu; một số quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ chưa phù hợp với quy định; chậm triển khai công tác đấu thầu so với kế hoạch được duyệt; không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; việc xác nhận viện trợ đối với nguồn vốn ODA còn chậm...

Cùng kỳ, Thanh tra ngành LĐ - TB&XH đã tiếp 15.268 lượt công dân, tăng 24% so với năm 2017; xử lý 14.313 đơn, thư và giải quyết 467 vụ khiếu nại, tố cáo.

Trọng Tài

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica