Báo Thanh tra:

Phấn đấu đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Cập nhật: 12/01/2019 08:52

(Thanh tra) - Ngày 11/1, Báo Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Phấn đấu đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Lương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TH

Báo cáo tổng kết nêu rõ, năm 2018, Đảng bộ Báo Thanh tra đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ như: Quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác tập thể. 

Mặt khác, Đảng bộ cũng thực hiện tốt công tác giáo dục, chính trị cho đảng viên; tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; quan tâm, tăng cường thông tin các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác của lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tiếp tục siết chặt hơn nữa các quy định, quy chế quản lý hoạt động nghiệp vụ. 

Bên cạnh đó, những phát sinh về nhận thức và tư tưởng trong nội bộ cũng được nắm bắt, phối hợp với Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể giải quyết kịp thời trên cơ sở nêu cao tự phê bình và phê bình. Vì thế, tình hình tư tưởng trong nội bộ tiếp tục ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

8 cá nhân đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: TH

Công tác xuất bản trong năm đã tuyên truyền kịp thời các vấn đề chính trị, kinh tế - xã  hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư; bám sát các hoạt động, công tác của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị...

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra Nguyễn Văn Lương chúc mừng những kết quả đã đạt được trong năm 2018 của Đảng bộ Báo Thanh tra. 

Đồng thời yêu cầu, trong năm 2019, Đảng bộ Báo Thanh tra tiếp tục thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức trong Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo phát triển đảng viên mới, tăng về số lượng nhưng phải đảm bảo về chất lượng , góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giám sát của cấp ủy đối với các đảng viên, các tổ chức đoàn thể và với hoạt động của cơ quan; phấn đấu đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên trong Đảng bộ tham gia học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ...

Tại hội nghị, Đảng ủy Báo Thanh tra tặng Giấy khen cho 8 cá nhân đạt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; 2 cá nhân đặt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2018; 1 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018.

Cùng ngày, Báo Thanh tra cũng tiến hành Hội nghị cán bộ, công nhân, viên chức năm 2019 và hội nghị tổng kết Chi hội Báo Thanh tra.

Thái Hải


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica