Ninh Thuận thu hồi về cho Nhà nước hàng ngàn m2 đất

Cập nhật: 13/08/2019 15:39

(Thanh tra)- Từ ngày 1/8/2018 đến ngày 31/7/2019, các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã tiếp 1.952 lượt/2.022 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 78 lượt và 1.149 người so với cùng kỳ năm ngoái). Có 19 đoàn đông người với 294 người (giảm 12 đoàn và 715 người so với cùng kỳ năm ngoái).

Tiếp nhận 2.958 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Qua phân loại, có 1377 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính các cấp. Đã giải quyết được 1.266/1.322 vụ khiếu nại và 53/55 vụ tố cáo.

Qua giải quyết, đã thu hồi về cho Nhà nước 71 triệu đồng và 4.168m2 đất các loại; khôi phục quyền lợi hợp pháp cho công dân 373 triệu đồng và 692m2 đất các loại; minh oan cho 53 trường hợp.

Lê Phương

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica