Ngành Thanh tra: 2017 tăng cường thanh tra trách nhiệm

Cập nhật: 12/01/2017 13:15

(Thanh tra) - Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Ngành Thanh tra: 2017 tăng cường thanh tra trách nhiệm
Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu: Năm 2017, ngành Thanh tra sẽ cùng nhau nỗ lực thi đua phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành. Ảnh: HH

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết, theo chương trình kế hoạch thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2017, ngành tập trung thanh tra trách nhiệm công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên các lĩnh vực quản lý: Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; quản lý mua sắm tài sản và quản lý tài chính công; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý vốn chủ sở hữu, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; công tác quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng; quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản; quản lý chi bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế địa phương quản lý;  thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).
 
Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là những kiến nghị về sửa đổi cơ chế, chính sách; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, trọng tâm là chất lượng kết luận, kiến nghị và kết quả việc thực hiện thanh tra.
 
Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KN,TC, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh và các vụ KN,TC phức tạp, tồn đọng theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.
 
Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản lý; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn...
 
Tăng cường phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết KN,TC và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý các hành vi tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao. Động viên, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng…

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã đưa ra một số giải pháp yêu cầu ngành Thanh tra cần quan tâm thực hiện.

Thứ nhất, cần đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành trong hoạt động thanh tra, giải quyết KN,TC và phòng, chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng xây dựng cho từng cuộc thanh tra, xác định rõ trách nhiệm, công việc của từng thành viên đoàn thanh tra, thời gian, nội dung tiến hành, biện pháp tổ chức thực hiện.

Thứ hai, thanh tra các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung trong phương hướng nhiệm vụ năm 2017 mà báo cáo đã nêu và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, đồng thời phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, của cơ quan, của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước tại bộ, ngành, địa phương và yêu cầu hoạt động của ngành Thanh tra. Phân công rõ ràng, rành mạch thường xuyên đôn đốc, kiểm tra bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, nhất quán và có hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Thứ ba, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Trung ương với địa phương; giữa Thanh tra Chính phủ với thanh tra bộ, ngành Trung ương, thanh tra các địa phương và với các cơ quan chức năng khác để nâng cao hiệu quả kết luận thanh tra; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết công tác để kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ thanh tra và hiệu quả của hoạt động.

“Nhiệm vụ năm 2017 là rất nặng nề, nhưng với sự chỉ đạo tích cực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành Thanh tra sẽ cùng nhau nỗ lực thi đua phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu nhấn mạnh.

Cũng nhân dịp này, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng toàn thể cán bộ ngành Thanh tra sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục thành công trên cương vị công tác của mình.

Phương Hiếu - Trần Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica