Long An: Thu hồi hơn 3,9 tỷ đồng

Cập nhật: 09/04/2019 09:43

(Thanh tra)- Quý I/2019, toàn ngành Thanh tra tỉnh Long An thực hiện 24 cuộc thanh tra hành chính (kỳ trước chuyển sang 3 cuộc). Đã ban hành kết luận 7 cuộc; kết thúc thanh tra trực tiếp 4 cuộc; 13 cuộc đang tiến hành.

Qua thanh tra, phát hiện 4/26 đơn vị có vi phạm với hơn 264,1 triệu đồng trong đó, kiến nghị thu hồi hơn 70,1 triệu đồng, kỷ luật 3 cá nhân, kiến nghị khác hơn 193,9 triệu đồng. Đã thu hồi số tiền hơn 70,1 triệu đồng (đạt 100%) và xử lý kỷ luật 2 cá nhân hình thức cảnh cáo, còn 1 cá nhân chưa xử lý do đang mang thai.

Các sở, ngành triển khai thực hiện 511 cuộc thanh, kiểm tra đối với 4.100 cá nhân, tổ chức, phát hiện 292 tổ chức, cá nhân có vi phạm. Đã ban hành 330 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng, đã thu hồi được hơn 3,9 tỷ đồng (đạt 84,3%).

Lê Phương

 


=====================

Long An:

Thu hồi hơn 3,9 tỷ đồng

(Thanh tra)- Quý I/2019, toàn ngành Thanh tra tỉnh Long An thực hiện 24 cuộc thanh tra hành chính (kỳ trước chuyển sang 3 cuộc). Đã ban hành kết luận 7 cuộc; kết thúc thanh tra trực tiếp 4 cuộc; 13 cuộc đang tiến hành.

Qua thanh tra, phát hiện 4/26 đơn vị có vi phạm với hơn 264,1 triệu đồng trong đó, kiến nghị thu hồi hơn 70,1 triệu đồng, kỷ luật 3 cá nhân, kiến nghị khác hơn 193,9 triệu đồng. Đã thu hồi số tiền hơn 70,1 triệu đồng (đạt 100%) và xử lý kỷ luật 2 cá nhân hình thức cảnh cáo, còn 1 cá nhân chưa xử lý do đang mang thai.

Các sở, ngành triển khai thực hiện 511 cuộc thanh, kiểm tra đối với 4.100 cá nhân, tổ chức, phát hiện 292 tổ chức, cá nhân có vi phạm. Đã ban hành 330 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng, đã thu hồi được hơn 3,9 tỷ đồng (đạt 84,3%).

Lê Phương

 


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica