Lời hứa 1130

Cập nhật: 12/06/2015 06:35

(Thanh tra) - Mỗi kỳ họp Quốc hội, nhiều người dân dù bận đến mấy cũng sắp xếp thời gian để theo dõi qua ti vi, đài tiếng nói phần chất vấn các bộ trưởng.

Lời hứa 1130
Tổng Thanh tra làm việc với Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực III (Cục III) về tiến độ triển khai Kế hoạch 1130. Ảnh: thanhtra.hochiminhcity.gov.vn

Đây là vấn đề nóng của toàn xã hội mà mỗi bộ trưởng “ôm” một khối nóng của bộ mình. Có những vấn đề nóng ở từng thời điểm, từng giai đoạn, nhưng cũng có những vấn đề luôn luôn nóng, đó là vấn đề chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) về đất đai... nóng từ nghị trường ra tận đến cái tivi bên bàn dân thiên hạ.

Để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng đối với chính quyền, thực hiện Nghị quyết số 30 của Quốc hội và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-TTCP nhằm tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KN,TC phức tạp tồn đọng kéo dài. Qua thống kê, TTCP đã chọn lọc, đưa ra 528 vụ việc cần giải quyết.

Trong nghị trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nêu lại vấn đề mà các đại biểu trước đó chất vấn: Liệu Kế hoạch số 1130 có thực hiện được không?

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã hứa trước Quốc hội và lời hứa đó đã được thực hiện.

Triển khai Kế hoạch 1130, TTCP đã cùng các bộ, ban, ngành và các địa phương tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp: Ban hành văn bản hướng dẫn thành lập tổ công tác liên bộ, địa phương từ đó rà soát toàn bộ các vụ việc, xác định nguyên nhân và nêu phương án giải quyết.

Cuối năm 2012, có 415/528 vụ được xem xét đủ điều kiện chấm dứt KN, thụ lý. Số vụ được xem xét giải quyết lại hoặc vận dụng chính sách hỗ trợ là 162/528. Số vụ được TTCP và các bộ, ban, ngành thống nhất giải quyết là 29/528. Đặc biệt có 41 vụ phức tạp cần xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nhận ý kiến chỉ đạo từ Thủ tướng, TTCP đã kịp thời và nghiêm túc thực hiện.

Tính phức tạp của nhiều vụ việc là do tồn đọng nhiều năm, có những vụ trên 20 năm đã qua nhiều cấp nhiều ngành giải quyết, phức tạp cả mặt pháp lý và thực tiễn. Có những vụ việc tồn đọng phát sinh mà pháp luật điều chỉnh nó cũng đã có nhiều thay đổi.

Một số vụ việc đã được các ngành, các cấp giải quyết đúng thẩm quyền, đúng pháp luật hiện hành, nhưng do một số cơ chế chính sách còn chưa đảm bảo được sự hài hòa giữa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với công bằng và an sinh xã hội nên người dân vẫn tiếp tục KN. Ở một số vụ việc khác, do nhận thức pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế hoặc do kẻ xấu kích động nên vẫn tiếp tục KN.

Từ quý 2 năm 2013 đến nay, Kế hoạch 1130 đã tác động tích cực đến tình hình KN,TC và giải quyết KN, TC trên toàn quốc: Nhiều bức xúc trong nhân dân đã được giải tỏa, độ nóng của khiếu kiện đã giảm đáng kể nhờ vậy góp phần đảm bảo an sinh và trật tự xã hội.

Đối với TTCP, việc giải quyết triệt để các KN tồn đọng đã làm giảm tối đa sự phát sinh KN mới, đó là thành công rất đáng được ghi nhận.

Kế hoạch 1130 thành công và đã 2 năm từ đó lại nay, ngành Thanh tra vẫn luôn luôn nêu cao tinh thần Nghị quyết số 39 của Quốc hội khóa 13: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách về pháp luật trong giải quyết KN,TC với mục tiêu giải quyết triệt để KN tồn đọng nhưng không làm phát sinh KN mới.

Bài học quý giá và luôn luôn mới được đúc kết từ Kế hoạch 1130 là phải thường xuyên rà soát nắm  tình hình; kịp thời giải quyết các vụ KN,TC ngay từ cấp cơ sở. Nhờ đó mà tình hình đơn thư, KN,TC tập trung cũng đã giảm đáng kể, an sinh trật tự xã hội đã được củng cố và đảm bảo hơn.

Thế Lữ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica