Lạng Sơn: Kiến nghị thu hồi trên 2,7 tỷ đồng

Cập nhật: 02/10/2018 13:43

(Thanh tra)- Từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện 86 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 80 cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt, 6 cuộc thanh tra đột xuất.

Đến nay, đã kết thúc 68 cuộc. Qua đó, phát hiện 67 đơn vị có sai phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý và sử dụng đất đai với số tiền trên 2,9 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi trên 2,7 tỷ đồng.

Các tổ chức thanh tra chuyên ngành thực hiện 158 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 241 tổ chức và 949 cá nhân. Đã kết thúc 143 cuộc. Qua đó phát hiện sai phạm với 544,6 triệu đồng, kiến nghị xử lý và đã thu hồi 381,5 triệu đồng.

Cùng kỳ, các cơ quan hành chính đã tiếp 1.656 lượt công dân với 226 đơn. Qua phân loại, đã giải quyết được 87/98 đơn khiếu nại, đạt 88,8%; 11/15 đơn tố cáo, đạt 73,3% thuộc thẩm quyền.

THH

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica