Ký chương trình phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và TTXVN

Cập nhật: 11/06/2015 16:12

(Thanh tra) - Chiều 10/6, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh và Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi đã ký kết chương trình phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ (TTCP) và TTXVN trong công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Ký chương trình phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và TTXVN
Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh và Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi ký kết Chương trình phối hợp

Mục đích của chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp giữa TTCP và TTXVN, đồng thời thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan trong việc cung cấp, trao đổi, phổ biến thông tin về những vấn đề thuộc chức năng quản lý Nhà nước của TTCP, đặc biệt là những vấn đề được nhân dân cả nước quan tâm thông qua các sản phẩm thông tin của TTXVN.

Theo đó, TTCP phối hợp với TTXVN nhằm thông tin, giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền về các hoạt động xây dựng văn bản pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN; hoạt động thanh tra và kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của TTCP và ngành Thanh tra; hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC; công tác PCTN của TTCP, các bộ, ngành, địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

 

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh phát biểu tại Lễ ký kết

 

Bên cạnh đó, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước thông qua các sự kiện, hoạt động của ngành Thanh tra; xây dựng các chương trình thông tin, tuyên truyền phù hợp trên các ấn phẩm thông tin của TTXVN về hoạt động, sự kiện của ngành Thanh tra.

TTCP chủ động cung cấp, trao đổi thông tin với TTXVN về các hoạt động cũng như các sự kiện của ngành Thanh tra để phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự hưởng ứng, đồng thuận xã hội theo nội dung đã đề ra; trường hợp cần thiết cung cấp thông tin, tài liệu để tuyên truyền trên các loại hình thông tin của TTXVN.

Hỗ trợ, giúp đỡ TTXVN trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh nhận định, TTXVN là kênh thông tin rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn để Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước hiểu rõ hơn hoạt động của ngành Thanh tra. Việc ký chương trình phối hợp là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên phối hợp thông tin tuyên truyền một cách khách quan, chính xác, kịp thời về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN. 

TTCP sẽ chủ động cung cấp, trao đổi thông tin với TTXVN một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác. Các đơn vị chức năng của TTXVN phối hợp với TTCP trong tổ chức thu thập, xử lý, sàng lọc và đưa thông tin.

 

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại buổi lễ 

 

Theo Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi, tuyến tin về thanh tra, giải quyết KN TC của công dân, PCTN là một nội dung quan trọng trong các sản phẩm thông tin của TTXVN. 

Xác định là chủ đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm, ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh đến việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn về lĩnh vực thanh tra cho đội ngũ phóng viên. Tổng Giám đốc TTXVN mong muốn TTCP tạo điều kiện mở một số lớp bồi dưỡng ngắn hạn về lĩnh vực này cho đội ngũ báo chí nói chung, trong đó có phóng viên TTXVN; khẳng định TTXVN sẵn sàng giúp đỡ, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các cơ quan báo chí của TTCP, tạo đường link kết nối các cơ quan báo chí của hai bên để thông tin nhanh hơn, chính xác hơn.

 

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi trao kỉ niệm Chương cho Lãnh đạo TTCP

 

Ghi nhận những đóng góp của lãnh đạo cơ quan TTCP với sự nghiệp phát triển của TTXVN, tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi đã trao 7 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tấn cho Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh và các Phó Tổng Thanh tra.

 Nguyễn Dung 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica