Kon Tum: Triển khai 48 cuộc thanh tra hành chính trong quý III

Cập nhật: 02/10/2018 11:41

(Thanh tra)- Qua thanh tra phát hiện hơn 3,1 tỷ đồng sai phạm; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 1,4 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 1,7 tỷ đồng; kiến nghị chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kon Tum điều tra, làm rõ 1 vụ việc; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 5 tập thể và 2 cá nhân. Đến nay, các đơn vị đã nộp hơn 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Kon Tum đã triển khai 41 cuộc thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã kết thúc 31cuộc, có 23 cuộc sai phạm với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng, đã nộp hơn 764,3 triệu đồng.

Yêu cầu hạch toán lại sổ sách kế toán theo quy định hơn 411,4 triệu đồng, yêu cầu hoàn trả số tiền đã thu mua thẻ bảo hiểm xã hội của các đối tượng hộ cận nghèo hơn 11 triệu đồng, chấp nhận giải trình hơn 8,1 triệu đồng.

Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính hơn 551,4 triệu đồng; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 1 tập thể có sai phạm.

Lê Nguyên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica