Sở Xây dựng Thái Bình:

Kiến nghị xử lý hơn 643 triệu đồng

Cập nhật: 13/07/2018 06:24

(Thanh tra)- Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Thái Bình Nguyễn Giang Thanh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, sở đã tiến hành thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với 3 đơn vị cấp xã theo kế hoạch.

Qua thanh tra, đã loại khỏi giá trị nghiệm thu, quyết toán hơn 643 triệu đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 112 triệu đồng; cho đối trừ công nợ, thuế VAT đã nộp hơn 531 triệu đồng; yêu cầu các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, sai phạm...

Bên cạnh đó, đã chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra 73 công trình đang xây dựng trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, phát hiện và xử lý 6 công trình không có giấy phép xây dựng, phạt vi phạm hành chính 150 triệu đồng; yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân dừng thi công, hoàn thiện hồ sơ, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc sở và các huyện tổ chức kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư xây dựng tại 4 công trình đang thi công. Qua kiểm tra, đã xử lý 1 doanh nghiệp tư vấn thiết kế không thực hiện đúng quy định về thiết kế xây dựng công trình, phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng; chấn chỉnh kịp thời tồn tại, thiếu sót về quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu, chất lượng hồ sơ thiết kế...

Cùng kỳ, Sở Xây dựng đã tiếp 3 lượt người với 3 vụ việc; tiếp nhận 10 đơn, trong đó, có 3 đơn khiếu nại, tố cáo, 7 đơn đề nghị, kiến nghị. Qua phân loại, có 1 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Các đơn không thuộc thẩm quyền đã được Sở Xây dựng chuyển đến các cơ quan theo quy định pháp luật.

Trọng Tài

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica