Bắc Ninh:

Kiến nghị xử lý 13 cán bộ, đảng viên

Cập nhật: 28/10/2014 12:30

(Thanh tra)- Giải quyết 29/35 đơn tố cáo (TC) thuộc thẩm quyền, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã kiến nghị thu hồi về cho ngân sách Nhà nước và trả lại công dân tổng số tiền 2,3 tỷ đồng, 59.540m2 đất; kiến nghị xử lý 13 cán bộ, đảng viên có vi phạm.

Kiến nghị xử lý 13 cán bộ, đảng viên
9 tháng qua, tại Bắc Ninh tình hình KN,TC vẫn còn có những diễn biến phức tạp, nhất là các KN liên quan đến việc triển khai các dự án xây dựng khu xử lý rác thải ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Theo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, toàn ngành đã thực hiện 136 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 808 đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, trong đó có 111 cuộc phát sinh trong kỳ. Đến nay, 123 cuộc đã kết thúc và có kết luận.

Toàn ngành đã tiếp 4.813 lượt công dân đến khiếu kiện (có 26 đoàn đông người), tiếp nhận 1.968 đơn thư. Trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý là 1.437. Nội dung khiếu nại (KN) tập trung vào lĩnh vực đất đai với 185/255 đơn; nội dung TC chủ yếu vào 3 lĩnh vực là hành chính, tư pháp và tham nhũng.

Trong số 523 đơn KN,TC đủ điều kiện xử lý, chỉ có 74 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Hiện đã giải quyết được 60 đơn (31 đơn KN, 29 đơn TC). 

Bên cạnh đó, toàn ngành cũng đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số đơn vị trên địa bàn như: Thanh tra tỉnh thanh tra tại Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Cty TNHH MTV Môi trường đô thị, UBND thị xã Từ Sơn; thanh tra các sở, huyện thanh tra 1 số vấn đề "nóng" thuộc phạm vi quản lý như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng một số công trình, dự án do Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão làm chủ đầu tư; Sở Kế hoạch - Đầu tư thanh tra dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Nhà nước do Ban Quản lý Dự án xây dựng TP Bắc Ninh làm chủ đầu tư...

TTH

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica