Hậu Giang: Thu hồi sau thanh tra đạt 71,1%

Cập nhật: 07/07/2017 13:43

(Thanh tra)- Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện 836 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi trên 848 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 2 tổ chức và 20 cá nhân, xử lý về mặt Đảng 1 tổ chức và 16 cá nhân. Đến nay, đã thu hồi gần 700 triệu đồng, đạt 71,1%.

Trong thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh Hậu Giang sẽ tăng cường hơn nữa thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý Nhà nước; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Thái Hải 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica