Hậu Giang: Tăng cường thanh tra trách nhiệm chủ tịch UBND cấp huyện

Cập nhật: 21/04/2017 09:23

(Thanh tra)- Theo báo cáo quý I/2017, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 10 cuộc thanh tra hành chính, 198 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm với tổng số tiền trên gần 230 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 1 tổ chức và 5 cá nhân, đã thu hồi tổng số tiền 148,6 triệu đồng.

Cùng kỳ, toàn tỉnh đã tiếp 612 lượt với 757 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận được 381 đơn, đủ điều kiện xử lý 338 đơn, đã xử lý chuyển cơ quan có thẩm quyền 94 đơn; hướng dẫn chuyển trả 63 đơn; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 150 đơn và đôn đốc việc giải quyết 31 đơn.

Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND cấp huyện trong công tác quản lý Nhà nước và đẩy mạnh thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành, lĩnh vực phụ trách và trên các lĩnh vực mà dư luận quan tâm.

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica