Thanh tra tỉnh Nghệ An:

Giữ lửa Anh hùng thời kỳ đổi mới

Cập nhật: 09/02/2019 09:11

(Thanh tra)- Trò chuyện ngắn giữa những ngày Xuân ấm áp 2019, chúng tôi được hiểu thêm những bí quyết giúp Thanh tra tỉnh Nghệ An giữ gìn danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới.

Giữ lửa Anh hùng thời kỳ đổi mới

Sợi chỉ đỏ làm nên thành tích hơn 1 thập kỷ qua kể từ khi Thanh tra tỉnh Nghệ An dẫn đầu toàn ngành đón nhận danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới, theo ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, đó là sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ và sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong mọi điều kiện hoàn cảnh, tập thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Thanh tra tỉnh nói riêng, toàn ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An nói chung đều dành sự ưu tiên sức người, sức của để hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, UBND và Thanh tra Chính phủ giao. Phong trào thi đua thấm đẫm vào từng cán bộ, viên chức, trở thành nhận thức thường xuyên, đòi hỏi tự thân chứ không chỉ dừng ở việc phát động hay kêu gọi. Có lẽ nhờ vậy, các mặt công tác thanh tra đều được chú trọng và đạt được kết quả tốt.

Ông Sơn chia sẻ, nhìn lại kết quả công tác năm 2018 cũng có thể nhận thấy Thanh tra tỉnh triển khai khá đều tay các mặt công tác.

Cụ thể, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 277 cuộc thanh tra hành chính tại 580 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện 359 đơn vị có vi phạm với số tiền kiến nghị xử lý là 92,7 tỷ đồng, 19.817m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 64 tổ chức và 147 cá nhân. Bên cạnh đó, thực hiện 1.229 cuộc kiểm tra chuyên ngành tại 7.345 cá nhân, tổ chức; ban hành 2.617 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2.298 cá nhân và 319 tổ chức với số tiền 16,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, toàn ngành thực hiện 63 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 103 đơn vị. Qua đó, phát hiện 46 đơn vị có vi phạm; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 110 tổ chức và 449 cá nhân có vi phạm.

Ông Sơn cho biết, để có được thành tích đó trong công tác thanh tra ở một địa phương là không hề đơn giản. Nó cần sự bắt tay vào cuộc của cả hệ thống ngay từ những ngày đầu năm, từ bước lập kế hoạch, rà soát để tránh chồng chéo theo tinh thần của Chỉ thị số 20/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp... Do vậy, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh để rà soát, loại bỏ trùng lắp; phê duyệt kế hoạch thanh tra; gửi Thanh tra tỉnh để theo dõi. Các sở, ngành có chức năng thanh tra chuyên ngành chỉ đạo thanh tra sở, ngành, các chi cục và đơn vị trực thuộc có chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật. Quy trình xây dựng kế hoạch thanh tra khá chặt chẽ và nghiêm túc giúp cho việc triển khai trong cả năm không bị đình trệ hay gặp khó.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh còn tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm mà dư luận quan tâm; hướng dẫn 100% các tổ chức Thanh tra Nhà nước trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra.

Đặc biệt, ngành Thanh tra tỉnh chú trọng việc gắn công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện các Luật: Thanh tra, Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo, Phòng, chống tham nhũng với thanh tra công vụ. Điều này giúp tạo được sự chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm trong việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị được thanh tra, hạn chế được thái độ hạch sách, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, hạn chế đơn thư.

Cũng theo ông Sơn, một "bí quyết" khác góp phần nâng cao hiệu quả công tác của ngành Thanh tra Nghệ An chính là việc tăng cường tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, nhằm hạn chế các sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra. Với phương châm cán bộ thanh tra "là tấm gương cho người ta soi", các thế hệ lãnh đạo của Thanh tra tỉnh luôn chú trọng đến việc rèn đức luyện tài cho từng cán bộ ngành Thanh tra. Riêng năm 2018, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã ban hành mới và sửa đổi bổ sung 30 văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến công tác thanh tra. Tổ chức 113 lớp tập huấn, tuyên truyền nghiệp vụ về thanh tra với 8.387 lượt cán bộ, công chức tham gia... 

Mặt công tác được coi trọng nữa của toàn ngành, đó là công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xã tổ chức thi hành nghiêm túc, triệt để các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, nhất là những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh. Trường hợp có vấn đề chưa đồng tình cần có văn bản báo cáo, nêu rõ lý do và xin ý kiến chỉ đạo giải quyết, tránh tình trạng cố tình dây dưa, kéo dài, tăng thêm sự bức xúc cho công dân.

Năm 2018, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp 6.861 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh. Qua đó, phát hiện sai phạm và đã kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước 4,7 tỷ đồng và 14.410m2 đất, trả lại cho công dân 141,5 triệu đồng và 650m2 đất; đề nghị các cấp có thẩm quyền kỷ luật hành chính 19 cá nhân có sai phạm, bảo vệ quyền lợi cho 82 người; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc.

Ông Sơn nhấn mạnh, công tác giải quyết các vụ việc phức tạp, điểm nóng được quan tâm, đặc biệt là xử lý kịp thời, hiệu quả trước tình huống; ý thức, trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên; chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ ngày càng cao; nhiều vụ việc bức xúc được giải quyết dứt điểm, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Chúng tôi cũng lây niềm vui của Thanh tra tỉnh Nghệ An khi công tác phòng, chống tham nhũng có những bước tiến rõ rệt. 100% các cơ quan, đơn vị đã tiến hành ban hành, sửa đổi các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn về chi tiêu tài chính và sử dụng tài sản công trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; Các cơ quan, đơn vị đều coi đây là một công cụ để quản lý tài chính tại đơn vị. Công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ để ngăn chặn các hành vi sai phạm trong hoạt động của cán bộ, công chức ở chính cơ quan phòng, chống tham nhũng và ở các đơn vị trên địa bàn đều được tăng cường...

Thân Giang

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica