Bộ LĐTB&XH:

Giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 100%

Cập nhật: 13/07/2018 06:24

(Thanh tra)- 6 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã tiến hành 314 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 402 đơn vị.

Qua đó, đã ban hành 2.206 kiến nghị; 42 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,366 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 418 triệu đồng; đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn đối với 1 doanh nghiệp.

Tổ chức thực hiện 25 đoàn giám sát, cử 70 lượt cán bộ giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra. Kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị cho thấy, có 71/188 đơn vị thực hiện báo cáo; 13/42 đơn vị bị xử phạt hành chính đã nộp phạt; đã thu hồi 342/418 triệu đồng theo kiến nghị phải thu hồi.

Bên cạnh đó, đã tổ chức phát động chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng tại TP Hà Nội; tổ chức 2 hội thảo tuyên truyền chiến dịch thanh tra tại 2 tỉnh Đồng Nai và Ninh Bình với 200 người tham dự; 1 hội thảo tham vấn, góp ý kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐTB&XH” giai đoạn 2018 - 2020 tại Hà Nội với 40 người tham dự.

Cùng kỳ, Bộ LĐTB&XH đã tiếp 513 lượt công dân, có 7 đoàn đông người; tổng số đơn thư phải xử lý là 3.307 đơn, trong đó, khiếu nại 204 đơn; tố cáo 302 đơn; kiến nghị, phản ánh, hỏi chính sách 2.801 đơn.

Đến nay, đã xử lý 3.236 đơn, đạt 97,85%; còn 71 đơn mới tiếp nhận, đang  tiến hành giải quyết. Tổng số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ là 5 vụ; đã giải quyết đạt 100%, các vụ việc được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian, trình tự theo quy định.

Ngoài ra, tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đã kết thúc 2 cuộc thanh tra tại 7 trường cao đẳng, ban hành 70 kiến nghị yêu cầu đối tượng thanh tra khắc phục sai phạm, thiếu sót.

Tại Cục An toàn lao động, đã kết thúc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại 16 doanh nghiệp, ban hành 78 kiến nghị; Cục Quản lý lao động ngoài nước đã phối hợp với Thanh tra bộ thanh tra việc chấp hành pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 7 doanh nghiệp.

Thanh tra Sở LĐTB&XH 63 tỉnh, thành phố, đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 114.817 đơn vị; ban hành 12.062 kiến nghị và 419 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 8,4 tỷ đồng; kiến nghị cắt, thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng...

Trọng Tài

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica