Giải quyết khiếu nại không đúng, người đứng đầu chịu trách nhiệm

Cập nhật: 19/05/2017 20:05

(Thanh tra) - Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Chỉ thị về việc giải quyết đơn thư khiếu nại (KN) vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh ký ban hành.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong giải quyết đơn thư nói chung và giải quyết KN nói riêng, công tác này ở một số địa phương, đơn vị trong tỉnh vẫn còn có biểu hiện đơn giản, nóng vội, không nắm chắc quy trình, nguyên tắc, thủ tục giải quyết; chưa thực sự quan tâm, tập trung quyết liệt; công tác phối hợp, thực hiện đối thoại vẫn còn hình thức, áp đặt; việc đặt lợi ích người dân, doanh nghiệp, bình đẳng trong khi giải quyết ít được quan tâm...

Từ thực tế trên, dẫn đến những hạn chế, tồn tại như: Phân loại nội dung đơn thư chưa đúng, chuyển đơn lòng vòng, vụ việc bị kéo dài, chất lượng giải quyết kém, giải quyết không đúng quy trình, giải quyết KN chuyển thành tố cáo, tình trạng tái khiếu phổ biến...

Để khắc phục tình trạng trên và thực hiện giải quyết KN kịp thời, hiệu quả đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các cấp, ngành và mỗi cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết KN cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; thực hiện đối thoại trực tiếp với công dân ngay tại cơ sở để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Thực hiện đúng thẩm quyền, quy trình, nguyên tắc, thủ tục từ khâu tiếp công dân, tiếp nhận đơn, phân loại xử lý đơn và tiến hành giải quyết đơn KN bảo đảm khách quan, công tâm, đúng quy định của pháp luật, có tính khả thi.

Tăng cường đối thoại với cơ quan đã thụ lý, giải quyết KN  và người KN, gắn với việc phổ biến chính sách, pháp luật và làm tốt công tác dân vận.   

Thực hiện nghiêm túc việc xin ý kiến tham vấn của các ngành có liên quan và hướng dẫn của cơ quan ngành dọc cấp trên trước khi ban hành báo cáo kết quả xác minh và quyết định giải quyết KN; nghiêm túc, dứt điểm các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết KN, tố cáo trên địa bàn cơ quan, đơn vị quản lý. 

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và người giải quyết KN không thực hiện đúng quy định pháp luật về giải quyết KN dẫn đến kết quả giải quyết sai lệch, người dân, dư luận bức xúc, tình hình địa bàn phức tạp, đơn thư gia tăng thì người đứng đầu địa phương, đơn vị có thẩm quyền giải quyết phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

TTH

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica