Gia Lai: Kiến nghị thu hồi trên 12,2 tỷ đồng

Cập nhật: 24/08/2016 10:49

(Thanh tra) - Qua các cuộc thanh tra trong 8 tháng đầu năm 2016, các cấp, ngành Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kiến nghị thu hồi trên 12,2 tỷ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành 44 kết luận thanh tra hành chính, phát hiện 34 đơn vị sai phạm, kiến nghị thu hồi số tiền hơn 8,7 tỷ đồng, chuyển điều tra 3 vụ.

Trong đó, riêng Thanh tra tỉnh đã ban hành 6 kết luận thanh tra tại 6 đơn vị, kiến nghị thu hồi số tiền trên 5,7 tỷ, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, xử lý 2 đơn vị; đáng chú ý là sai phạm với số tiền gần 2,5 tỷ đồng tại UBND huyện Phú Thiện.

Nội dung thanh tra năm nay tiếp tục triển khai các lĩnh vực như: Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng ngân sách; quản lý, sử dụng đất. 

Những sai phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra như: Tính sai khối lượng, định mức; thi công thiếu khối lượng; thi công không đúng hồ sơ thiết kế và hoàn công; thực hiện chế độ đối với giáo viên không đúng quy định, chứng từ chi không hợp lệ…

Bên cạnh đó, lĩnh vực thanh tra chuyên ngành cũng được đẩy mạnh, thanh tra các sở, ngành đã tổ chức 73 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị thu hồi với số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Trần Kiên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica