Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu:

Gắn công tác thi đua với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Cập nhật: 09/02/2019 13:15

(Thanh tra)- Năm 2018, phong trào thi đua của Cụm Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu diễn ra sôi nổi, nội dung thi đua phong phú, phù hợp với tình hình phát triển của từng địa phương. Đặc biệt, qua phong trào thi đua đã mang lại những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…

Gắn công tác thi đua với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Năm 2018, phong trào thi đua của Cụm diễn ra sôi nổi, mang lại nhiều kết quả trong công tác chuyên môn. Ảnh: CN

Hoàn thành 100% các cuộc thanh tra

Ông Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra tỉnh An Giang (Cụm phó Cụm Thi đua các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu gồm Thanh tra các tỉnh An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau), cho biết: Trong năm qua, phong trào thi đua của Cụm diễn ra hết sức sôi nổi. Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt các nội dung thi đua. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, là nguồn động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua, ngay từ đầu năm, Thanh tra các tỉnh đã tích cực triển khai, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Thanh tra Chính phủ, của cụm, khối thi đua về công tác thi đua khen thưởng; đồng thời tập trung xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với nội dung phong phú, phù hợp với tình hình phát triển của mỗi địa phương.

Một trong những hoạt động thi đua của Cụm được đánh giá có chất lượng là thi đua gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn. Trong đó, công tác thanh tra đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo sâu sát, các cuộc thanh tra đã từng bước có chất lượng, hiệu quả được nâng lên, nội dung thanh tra đi vào trọng tâm, trọng điểm.

Trong năm qua, thanh tra các tỉnh trong Cụm đã triển khai 43 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, gồm các cuộc theo kế hoạch và thanh tra đột xuất do UBND tỉnh giao, đến nay đã kết thúc ban hành kết luận 43 cuộc, đạt tỷ lệ 100%. Qua thanh tra đã phát hiện những hạn chế, thiếu sót; kiến nghị chấn chỉnh những bất cập trong cơ chế, chính sách cũng như xử lý trách nhiệm về kinh tế, hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước của địa phương.

Bên cạnh đó, thanh tra các tỉnh cũng thực hiện hoàn thành 100% các cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. Qua đó, kiến nghị chấn chỉnh đối với các đơn vị trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, việc thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật.

Ngoài thực hiện hoàn thành các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch đề ra, các đơn vị thành viên của Cụm còn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra từ các năm trước chuyển sang, cũng như tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo các cuộc thanh tra hành chính, kiến nghị của kiểm toán nhằm phục vụ các tổ công tác, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy, Kiểm toán Nhà nước...

Theo Chánh Thanh tra tỉnh, để triển khai thực hiện phong trào thi đua, từng thành viên trong Cụm đều chủ động xây dựng kế hoạch, biểu dương khen thưởng và nhân rộng những cá nhân, tổ chức điển hình tiên tiến. Qua thực hiện, có tập thể phòng nghiệp vụ và cá nhân của đơn vị thành viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đột xuất do có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra.

Thi đua đẩy mạnh công tác PCTN

Năm qua, một trong những nội dung thi đua gắn với công tác chuyên môn được các đơn vị thành viên của Cụm đặc biệt quan tâm, đó là thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Chánh Thanh tra tỉnh An Giang cho biết, thanh tra các tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chính sách, pháp luật về PCTN, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động tham mưu trong việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt, thực hiện đầy đủ các quy định của Luật PCTN, cũng như các văn bản có liên quan...

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên cũng chấp hành nghiêm túc các quy định về kê khai tài sản, thu nhập của từng cá nhân thuộc đối tượng phải kê khai theo quy định, cũng như chủ động tham mưu trong việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và xây dựng kế hoạch công khai. Hiện nay, các tỉnh có trên 400 đơn vị báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập với 47.886 người thực hiện kê khai và tiến hành công khai theo quy định.

 

Đại diện Thanh tra tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua năm 2018 tại Thanh tra tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: CN

 

Đặc biệt, thông qua các cuộc họp cơ quan, các buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng đơn vị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức cơ quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và tài sản công; qua đó mang lại hiệu quả, tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

Trong năm qua, Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu đã triển khai thực hiện và kết thúc 17/17 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Qua thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh trong công tác công khai tài chính theo mẫu biểu quy định; công tác thanh toán, quyết toán; công tác quản lý, theo dõi việc kê khai, công khai về tài sản, thu nhập...

Một điều đáng ghi nhận trong công tác PCTN của Cụm là đến nay trên địa bàn các tỉnh chưa phát hiện cơ quan, tổ chức, đơn vị có vi phạm quy định về sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng. Thanh tra các tỉnh trong Cụm cũng không có công chức, người lao động có hành vi tham nhũng hoặc bị xử lý kỷ luật.

Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Võ Thanh Tráng cho biết, trong thời gian tới, Thanh tra các tỉnh trong Cụm sẽ trao đổi để thống nhất tổ chức phong trào thể thao, cũng như tổ chức học tập kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ của ngành; đồng thời tiếp tục tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo quy định, kịp thời biểu dương khen thưởng những gương điển hình tiên tiến.

Cảnh Nhật

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica