Thanh tra Bộ Công an:

Dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành bảo vệ bí mật Nhà nước của UBND tỉnh Cao Bằng

Cập nhật: 23/10/2019 15:02

(Thanh tra) - Ngày 22/10, tại UBND tỉnh Cao Bằng, Thanh tra Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Kết luận thanh tra thanh tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) đối với UBND tỉnh Cao Bằng theo Quyết định thanh tra số 5901/QĐ-BCA-TT ngày 02/8/2019 của Bộ trưởng Công an.

Dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành bảo vệ bí mật Nhà nước của UBND tỉnh Cao Bằng
Toàn cảnh Hội nghị công bố dự thảo kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Cao Bằng

Hội nghị do Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an và ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chủ trì.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Xuân Sơn, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng đoàn Thanh tra đã trình bày toàn văn dự thảo kết luận thanh tra. Trong đó gồm: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế bảo vệ BMNN; cCông tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ BMNN; việc lập, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục BMNN, thay đổi độ mật, giải mật danh mục BMNN; bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ BMNN theo quy định; việc thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ BMNN.

Qua các nội dung đó đã chỉ rõ những việc đã làm tốt, có hiệu quả đề nghị tiếp tục phát huy, cũng như những hạn chế, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các văn bản pháp luật quy định về lĩnh vực bảo vệ BMNN.

Dự thảo đưa ra 3 kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền có các giải pháp khắc phục, xử lý kịp thời, bảo đảm việc tổ chức, thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN tại Cao Bằng đúng quy định trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành đã thông báo tình hình lộ, lọt BMNN hiện nay vẫn diễn ra nghiêm trọng cả Trung ương và địa phương, tăng cả về số vụ, số người vi phạm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích quốc gia.

Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác bảo vệ BMNN.

“Qua đó để nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành của UBND tỉnh Cao Bằng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót và những kiến nghị đưa ra” - Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, đoàn thanh tra tiếp thu các ý kiến của các đơn vị để hoàn thiện Dự thảo Kết luận thanh tra, trình lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành.

Hồng Thương

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica