Đôn đốc, xử lý được hơn 9,6 nghìn tỷ đồng

Cập nhật: 10/01/2017 12:50

(Thanh tra)- Đó là kết quả năm 2016 từ Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra (Thanh tra Chính phủ) đối với 26 kết luận thanh tra, kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Trong đó, đã thu hồi về kinh tế là 1,3/1,9 nghìn tỷ đồng; xử lý khác về kinh tế là 8,3/11,3 nghìn tỷ đồng và 25,7/47,5 triệu USD.

Căn cứ vào các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, các đơn vị đã thực hiện việc kiểm điểm, xử lý hành chính đối với 79 tập thể, 47 cá nhân có liên quan và đã rà soát các vụ việc có sai phạm chuyển cơ quan chức năng khởi tố 7 vụ việc, 7 đối tượng.

Vụ cũng thực hiện giám sát 25 đoàn thanh tra do các cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ được giao thực hiện, trong đó có 5 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị.

Thông qua công tác giám sát đã giúp cho các đoàn thanh tra hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về công tác thanh tra nói riêng và các quy định của pháp luật nói chung, giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc nảy sinh và quản lý, chỉ đạo đoàn thanh tra sát sao hơn.

Lê Hiếu

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica