Đà Nẵng: Tiếp 1.788 lượt người trong quý I

Cập nhật: 02/04/2019 16:49

(Thanh tra)- Quý I, ngành Thanh tra TP Đà Nẵng đã triển khai 215 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực đối với 1.230 tổ chức, cơ sở, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi số tiền hơn 7,6 tỷ đồng, nộp quỹ bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu; ban hành 838 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Cơ quan quản lý hành chính Nhà nước các cấp, ngành và các cơ quan thanh tra trên địa bàn TP đã tiếp 1.788 lượt người (có 4 đoàn đông người); tiếp nhận 1.669 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.

Kết quả, đã giải quyết được 19/33 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, 14 vụ còn lại đang giải quyết. Các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật đã triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Lê Phương

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica