Công tác pháp chế là của mọi người, mọi cơ quan, tổ chức

Cập nhật: 07/11/2018 13:14

(Thanh tra) - Đó là chia sẻ của các đại biểu về dự Tọa đàm Nâng cao hiệu quả trong công tác pháp chế của Thanh tra Chính phủ (TTCP) do Vụ Pháp chế tổ chức ngày 7/11, nhân kỷ niệm 6 năm Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2012 - 9/11/2018). Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh tham dự.

Công tác pháp chế là của mọi người, mọi cơ quan, tổ chức
Thay mặt Tổng Thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức Vụ Pháp chế. Ảnh: TH

Ôn lại truyền thống, quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Kim chia sẻ,  ngày  9/11/146 là ngày có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước và dân tộc ta, đó là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. 

Từ bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước độc lập, có chủ quyền, với tư tưởng tiến bộ và cách mạng, đến nay qua các thời kỳ của cách mạng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều bản Hiến pháp để ghi nhận thành quả cách mạng của bao thế hệ, quy định những vấn đề hết sức quan trọng về thể chế chính trị, tổ chức sự và hoạt động của bộ máy Nhà nước, ghi nhận các quyền con người, quyền công dân, cũng như các quy định để điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

Chính vì ý nghĩa đó, Điều 8, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của pháp luật trong đời sống, người tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

"Việc kỷ niệm không chỉ dưới hạn tôn vinh ngày ban hành bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên mà còn là sợ chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sự lan toả sâu rộng trong cộng đồng để mọi người nỗ lực phấn đấu để có 365 ngày trong một năm tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật" - ông Kim nhấn mạnh.

Quyền Vu trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Kim ôn lại truyền thống ngành Pháp chế. Ảnh: TH 

Ông Kim cũng sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Vụ Pháp chế. 

Tiền thân của Vụ Pháp chế ngày nay chính là Phòng Pháp chế trực thuộc Ủy ban Thanh tra Nhà nước. Đến năm 1990, tại Quyết định 224/HDBT về tổ chức hệ thống thanh tra Nhà nước trong đó có Vụ Tổng hợp - Pháp chế. 

Năm 2003, tại Nghị định 46 đã thành lập và khẳng định Vụ Pháp chế là một trong các tổ chức giúp Tổng Thanh tra thực hiện công tác pháp chế của TTCP và ngành Thanh tra.

Hiện nay, trên cơ sở Nghị định 50/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTCP, Vụ Pháp chế đã xây dựng, trình Tổng Thanh tra ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ. 

Đến nay, Vụ Pháp chế có 17 công chức và 2 phòng chức năng. Thời gian vừa qua công chức Vụ đã không ngừng trưởng thành, trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm ngày càng được nâng lên, có khả năng đảm nhận và hoàn thành nhiều công việc khó khăn và phức tạp mà trước đây phải thực hiện trong nhiều năm với nhiều người tham gia.

Nhân dịp này, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ công bố quyết định của Tổng Thanh tra về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của TTCP gồm 11 thành viên do Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh làm Chủ tịch.

Nhiệm vụ là phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dưng, ban hành và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chương trình,đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của TTCP; xác định các nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, giáo dục cần gắn với chức năng, nhiệm vụ của TTCP; biện pháp phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong phổ biến giáo dục, pháp luật; nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật hằng năm; tổng kết, sơ kết, đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra giao.

Hằng năm, Vụ Pháp chế  đã tham mưu xây dựng kế hoạch thể chế, xây dựng là trình Quốc hội nhiều đạo luật và nhiều nghị định quan trọng trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Đồng thời, luôn quan tâm triển khai, tổ chức và chủ động xây dựng kế hoạch;  tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hằng năm Vụ cũng thẩm định nhiều văn bản đồ các cơ quan, đơn vị ban hành; rà soát một số văn bản, quy định không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo, lạc hậu, phải huyện bỏ, bổ sung; chủ trì hoặc tham mưu cho lãnh đạo TTCP góp ý hằng trăm văn bản pháp luật của bộ, ngành, địa phương...

"Để đạt được thành tích trên, chúng ta không thể không kể đến công lao cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, công chức pháp chế qua các thời kỳ" - ông Kim khẳng định.

Tại tọa đàm, các đại biểu đánh giá cao những thành tích của Vụ Pháp chế trong thời gian qua và thảo luận một số nội dung công tác pháp chế sắp tới. 

Các đại biểu cho rằng, công tác pháp chế là của mọi người, mọi cơ quan, tổ chức, không chỉ bó hẹp trong phạm vi hoạt động của Chính phủ hay Bộ Tư pháp mà còn là nhiệm vụ của các bộ, ngành khác. Không chỉ là của Vụ Pháp chế mà còn triển khai thực hiện tại nhiều cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP.

Mặt khác, công tác pháp chế cũng phải có sự tham gia của các đồng chí hoạt động thực tiễn trong việc tham gia xây dựng thể chế.

Ngoài ra, các đại biểu tập trung thảo luận công tác pháp chế trong giai đoạn 4.0. 

Thể chế phải chuyển mình theo trong việc áp dụng công nghệ như có chấp nhận hoá đơn không dấu hay không (đơn thư, bản fax, email). Vì vậy, thể chế phải đề xuất được các văn bản vận hành của ngành Thanh tra phù hợp với công nghệ hiện nay...

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh ghi nhận những kết quả công tác pháp chế đạt được trong thời gian qua. Ảnh: TH

Ghi nhận những nỗ lực và thành quả của Vụ Pháp chế trong thời gian vừa qua, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh khẳng định: Công tác pháp chế đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của TTCP, các văn bản pháp luật do TTCP xây dựng trong thời gian qua đã thể chế hoá quan điểm của Đảng về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đổi mới và hoạt động thanh tra, góp phần hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân một cách khách quan, dân chủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị, trong thời gian tới Vụ Pháp chế cần bám sát định hướng chỉ đạo chặt Đảng, Nhà nước về đổi mới tổ chức,hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; đổi mới toàn diện, triệt để, sâu sắc công tác pháp chế, tập trung vào việc xây dựng các văn bản pháp luật, tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do pháp luật quy định; tổ chức quán triệt tuyên truyền sâu rộng và đổi mới sâu sắc việc tuyên truyền các văn bản pháp luật; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, học tập pháp luật về thanh tra theo hướng phong phú, đa dạng, gắn với thực tiễn...

Các đại biểu về dự buổi tọa đàm nhân Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: TH
Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Vụ Pháp chế chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TH
Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica