Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng: Nhiều hoạt động thiết thực

Cập nhật: 23/04/2019 11:30

(Thanh tra) - Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng: Nhiều hoạt động thiết thực
Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học &THCS xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Ảnh: TQ

Ông Chu Hồng Uy, Phó Chánh Thanh tra, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, bám sát kế hoạch năm, Công đoàn Thanh tra Bộ luôn phối hợp tốt với chính quyền, phòng, ban chức năng thực hiện tốt chức năng thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch đã được đề ra trong năm, phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Thanh tra Bộ Xây dựng có 164 đoàn viên Công đoàn được chia làm 9 tổ Công đoàn thuộc 9 Phòng, hàng năm đã tổ chức đăng ký giao ước thi đua theo các nội dung trọng tâm thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng phòng như: Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra chuyên ngành và hành chính theo kế hoạch được phê duyệt. Thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác quản lý Nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc. Tập trung hướng dẫn, đôn đốc thanh tra các sở xây dựng, các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện tốt các chương trình công tác và kế hoạch đã đề ra.

Hàng năm, Công đoàn đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn tổ chức tuyên truyền học tập, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước. Quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của đảng theo chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ và Công đoàn cấp trên.

Đội văn nghệ Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tham gia hội diễn. Ảnh: TQ 

Tổ chức cho 100% công nhân viên chức lao động học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội của Đảng. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong cán bộ, đoàn viên thông qua các ngày lễ lớn như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày Quốc tế lao động 1/5; ngày thành lập ngành Thanh tra 23/11…  

Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các tài liệu có liên quan đảm bảo tiêu chuẩn và kết nạp cán bộ công chức viên chức đủ thời gian công tác vào tổ chức Công đoàn thông qua kênh điều hành tác nghiệp mục thông tin nội bộ.

Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo Thanh tra tổ chức phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng Cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả. Tổ chức Phát động thi đua hàng năm, vận động cán bộ công chức, viên chức, lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Tổ chức cho các tập thể và cá nhân đã đăng ký thi đua về chuyên môn cũng như Công đoàn ngay từ đầu năm. Theo đó, đến nay có 100% đoàn viên công đoàn đăng ký đạt tiêu chuẩn cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu”.

Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc; Phong trào thi đua "giỏi việc nước đảm việc nhà"; Phong trào thi đua đạt thành tích cao trong Hội diễn văn nghệ thanh tra khối kinh tế Ngành; Hội diễn văn nghệ toàn quốc ngành Thanh tra; Hội diễn Văn nghệ quần chúng cơ quan Bộ Xây dựng… đều được các đoàn viên công đoàn nhiệt tình tham gia và đạt được giải cao.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Bộ đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, làm tốt công tác văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao; công tác nữ công; công tác từ thiện; công tác đền ơn đáp nghĩa; công tác thăm hỏi khi đoàn viên công đoàn ốm đau…

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, lãnh đạo Thanh tra Bộ luôn quan tâm, tạo điều kiện trong công tác chuyên môn cũng như công tác Công đoàn. 

“Nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Ban Chấp hành Công đoàn với ban lãnh đạo Thanh tra Bộ, các phòng, ban chuyên môn, nên công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn ngày càng hiệu quả”, ông Tuấn khẳng định.

Theo ông Chu Hồng Uy, trong năm 2019, Công đoàn tích cực phối hợp với chính quyền và các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch nhiệm vụ năm. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của công đoàn viên.   

Trần Quý

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica