Huyện Tuần Giáo, Điện Biên:

Chú trọng công tác tiếp công dân, không để đơn thư tồn đọng

Cập nhật: 07/12/2018 06:34

(Thanh tra)- Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Tuần Giáo, công tác tiếp công dân được quan tâm, chú trọng hơn, vì vậy, số lượt tiếp công dân từ cấp huyện đến xã, thị trấn tăng lên nhưng không hình thành điểm nóng; tình hình đơn khiếu nại (KN), tố cáo (TC) cũng ít phức tạp, chủ yếu là đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến chính sách đất đai,…

Chú trọng công tác tiếp công dân, không để đơn thư tồn đọng
Thanh tra huyện Tuần Giáo thường xuyên tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư. Ảnh: TK

Năm 2018, công tác tiếp công dân đã được coi trọng và sâu sát hơn, nên số lượt tiếp công dân trên toàn huyện Tuần Giáo tăng mạnh so với các năm trước; số đơn tiếp nhận cũng tăng nhưng chủ yếu là đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh; số đơn này được phân loại rồi chuyển đến các bộ phận chức năng giải quyết triệt để, không để tình trạng đơn tồn đọng từ năm này sang năm khác.

Chánh Thanh tra huyện Tuần Giáo Trần Khắc Tuấn cho biết, vai trò của cơ quan Thanh tra trong công tác giải quyết KN, TC được phát huy. Năm 2018, Thanh tra huyện đã tham mưu cho UBND huyện giải quyết trên 95% đơn đề nghị, KN, TC của công dân, qua đó không để phát sinh các điểm nóng, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Thanh tra huyện cũng tăng cường công tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết KN, TC của công dân, đảm bảo tính khách quan và đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Tuần Giáo cũng đã thẳng thắn nhìn nhận vào thực tế, rằng để dẫn đến tình trạng KN, TC còn nhiều tại địa phương là do công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn KN, TC chưa thường xuyên, chưa đi vào chiều sâu, có lúc còn mang tính đại khái; đặc biệt ở các xã, thị trấn việc giải quyết đơn đôi khi còn chậm, chưa đúng trình tự theo quy định của Luật KN, Luật TC. Nguyên nhân nữa là do nhận thức của người dân về chính sách, pháp luật còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, một số công chức được giao làm nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết KN, TC trình độ chuyên môn còn yếu. Tại một số xã, một số phòng ban, đơn vị, việc giải quyết các kiến nghị, đề nghị, trả lời những thắc mắc của nhân dân chưa đến nơi, đến chốn, không rõ ràng, cụ thể, gây bức xúc cho người dân…

Theo Chủ tịch UBND huyện, thời gian tới, huyện Tuần Giáo tiếp tục quan tâm, chú trọng hơn nữa và thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, nhất là các vụ còn tồn đọng, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở…

Trần Kiên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica