Chủ động tiếp công dân để phục vụ sinh hoạt chính trị

Cập nhật: 19/05/2017 09:44

(Thanh tra)- Đây là tinh thần được Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp quán triệt tại buổi làm việc ngày 18/5/2017, tại phía Nam về triển khai kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, của Quốc hội, cũng như các dịp kỷ niệm quan trọng của đất nước.

Chủ động tiếp công dân để phục vụ sinh hoạt chính trị
Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương quán triệt tinh thần của kế hoạch tiếp công dân trong năm 2017. Ảnh: NG

Theo đánh giá của các đơn vị tham gia cuộc họp, dù số lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn phía Nam đã giảm nhưng tính chất, mức độ phức tạp lại ngày càng tăng. Nhiều công dân có thái độ bất hợp tác với cán bộ tiếp công dân nói chung và cán bộ Trụ sở Tiếp công dân Trung ương phía Nam. Nhiều vụ việc đông người, phức tạp vẫn chưa được giải quyết một cách căn cơ, bài bản nên người dân có tâm lý tiếp khiếu, tiếp tố vượt cấp.

Để hạn chế tình trạng này, đại diện nhiều đơn vị đã đề xuất tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các bộ, ngành, và địa phương trong công tác thông tin, nắm bắt toàn diện bản chất khách quan của từng vụ việc khiếu nại khi công dân có đơn tiếp tố, tiếp khiếu hoặc các vụ việc mới phát sinh nhưng chưa được giải quyết đúng thẩm quyền, đúng pháp luật. Ngoài ra, các cấp có thẩm quyền phải bố trí cán bộ tiếp công dân có đủ trình độ nghiệp vụ, có khả năng giao tiếp để làm tốt công tác dân vận, hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền để công dân hiểu đúng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quan điểm của Ban Tiếp công dân Trung ương là nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định pháp luật, hạn chế việc công dân đi thành đoàn đông người, phức tạp tập trung tại các đô thị lớn, đặc biệt là tại Hà Nội, tại TP Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng, của Quốc hội, cũng như các dịp kỷ niệm quan trọng của đất nước trong năm 2017.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cũng đã cho ý kiến về phương pháp, cách làm đối với một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn liên quan đến sự an toàn của cán bộ tiếp công dân, vấn đề phối hợp với lãnh đạo các tỉnh, thành khi công dân tập trung tiếp khiếu vượt cấp.

Dự kiến lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương sẽ chủ trì cùng lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức tiếp công dân tại địa phương đối với một số vụ việc phức tạp về thu hồi đất tại một số quận, huyện trong tháng 5/2017.

Ghi nhận kết quả tiếp công dân của khu vực phía Nam, với tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn về nhân sự, cơ sở vật chất, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương khẳng định Ban Tiếp công dân sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn nhằm thực hiện tốt các kế hoạch tiếp công dân đã được Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, được Thanh tra Chính phủ ban hành trong năm 2017.

          Ngọc Giang

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica