Chủ động cung cấp thông tin trong kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán

Cập nhật: 19/05/2017 19:54

(Thanh tra) - Đó là đề nghị của Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Cẩm Tú tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước và Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2016 diễn ra chiều 19/5.

Chủ động cung cấp thông tin trong kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán
Toàn cảnh hội nghị sơ kết. Ảnh: TH

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đặng Công Huấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc các cơ quan phối hợp. 

Năm 2016, UBKT Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đã chủ động, thực hiện toàn diện có hiệu quả những nội dung cơ bản trong các quy chế phối hợp. 

Thường xuyên trao đổi về tình hình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, kịp thời nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, đơn thư khiếu nại, tố cáo; rà soát, đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; thẩm định, đề nghị thăng quân hàm cấp tướng; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương; phối hợp trong xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; trao đổi, cung cấp các báo cáo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; tổ chức các cuộc hội thảo khoa học…

Nhờ vậy, các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề cũng như xem xét, xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đều bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng, hướng dẫn của UBKT Trung ương; góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng; kịp thời giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện quy chế phối hợp chưa cao; phương pháp phối hợp có lúc, có việc chưa chặt chẽ, đầy đủ; việc trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình phát hiện dấu hiệu vi phạm để xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, thanh tra, kiểm toán còn hạn chế; phối hợp theo dõi, giám sát cán bộ chưa thường xuyên, kịp thời; chất lượng nội dung, tài liệu phối hợp, trao đổi chưa cao, chưa tương xúng với mục tiêu, yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng Đảng cũng như công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả phối hợp, các cơ quan cần chủ động chia sẻ, cung cấp thông tin có chất lượng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; duy trì chế độ giao ban định kỳ để kịp thời trao đổi, rút kinh nghiệm; hằng năm tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung trong quy chế cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và tình thực tế của các cơ quan, đơn vị.

Thái Hải

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica