Bộ TN&MT thanh tra đột xuất về bảo vệ môi trường tại 4 địa phương

Cập nhật: 13/07/2018 06:23

(Thanh tra)- Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, sẽ phối hợp với UBND các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và TP Hà Nội kiểm tra, thanh tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn các địa phương này.

Theo Bộ TN&MT, thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở xả nước thải không qua xử lý ra kênh Bắc Hưng Hải và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để kịp thời ngăn chặn việc xả thải gây ô nhiễm môi trường kênh Bắc Hưng Hải, Bộ TN&MT sẽ phối hợp với UBND các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và TP Hà Nội kiểm tra, thanh tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Bộ TN&MT đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và TP Hà Nội chỉ đạo Sở TN&MT, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra đột xuất của Tổng cục Môi trường, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các tỉnh, TP.

Đồng thời, đề nghị UBND các tỉnh, TP giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có liên quan kiểm tra, thanh tra đột xuất các đối tượng có hoạt động xả thải ra kênh Bắc Hưng Hải (trừ các đối tượng đã được Bộ TN&MT thực hiện); xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tổng hợp kết quả và báo cáo về Bộ TN&MT.

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica