Bình Thuận: Đề nghị kiểm điểm 14 tập thể, 16 cá nhân

Cập nhật: 07/07/2017 10:42

(Thanh tra)- Từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thanh tra tỉnh triển khai 120 cuộc thanh tra tại 340 đơn vị. Đến nay, đã kết thúc 88 cuộc thanh tra tại 225 đơn vị.

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm trong quản lý kinh tế trên 3,1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 506,5 triệu đồng nộp ngân sách, kiến nghị thu hồi 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 5.019m2 do cấp sai đối tượng; đề nghị kiểm điểm 14 tập thể, 16 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 1 vụ/3 đối tượng với số tiền sai phạm 1,1 tỷ đồng. 

Đối với các đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đã triển khai 1.642 đợt kiểm tra, tuần tra với 2.351 trường hợp. Ban hành 1.681 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7 tỷ đồng, đã nộp vào ngân sách Nhà nước trên 6,7 tỷ đồng.

Cùng kỳ, toàn tỉnh đã tiếp 2.436 lượt ngườitiếp nhận 714 đơn khiếu nại, tố cáo, qua phân loại và xử lý còn 229 đơn thuộc thẩm quyền; giải quyết 151/183 đơn khiếu nại, đạt 82,5%, đơn tố cáo đã giải quyết 38/46 đơn đạt 82,6%.

Đồng thời, UBND tỉnh đã chủ động rà soát đối với các vụ phức tạp phát sinh trong toàn tỉnh xin ý kiến Thanh tra Chính phủ để phối hợp tổ chức đối thoại theo quy trình tại Kế hoạch số 2100/KH-TTCP nhằm chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại đối với từng vụ việc.

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica